Modest Programmer logo
25 września 2018
Tagi: JavaScript
Aby utrwalić temat zdarzeń, w tym artykule przejdziemy do praktyki. Utworzymy bardzo prosty formularz, na przykładzie którego przedstawię Ci kilka zdarzeń w JavaScipcie.

Co chcemy osiągnąć? Po pierwsze chcemy aby nasz formularz pobierał od użytkownika imię i nazwisko. Po aktywowaniu pola tekstowego, kolor jego tła będzie się zmieniał na żółty. Po najechaniu myszą na przycisk zapisz, kolor obramowania będzie zmieniał się na zielony, oraz po kliknięciu w przycisk zostanie wyświetlona wiadomość powitalna z wprowadzonym imieniem i nazwiskiem.
25 września 2018
Tagi: JavaScript
Pora na kolejny bardzo ciekawy temat, dzisiaj opiszę Ci czym są zdarzenia w JavaScripcie. Przez ostatnie kilka artykułów pisałem Ci o tym czym jest DOM, jak pobierać, zmieniać czy dodawać elementy. Dzięki zdarzeniom będziemy mogli to wszystko połączyć w jedną całość. Zdarzenie to czynność, która ma miejsce w przeglądarce i została wywołana przez jakiś inny element na stronie lub przez użytkownika. W JavaScripcie mamy bardzo dużo różnych zdarzeń, w kolejnych artykułach postaram się przybliżyć może nie wszystkie, ale na pewno te najważniejsze.
24 września 2018
W poprzednim artykule wprowadziłem Cię do obiektu DOM, teraz pora przejść do praktyki. Pokaże Ci jak pobierać konkretne elementy z drzewa DOM i jak je modyfikować. Także, dzięki temu że na pewno zapoznałeś się już z wprowadzeniem, które omówiłem w poprzednim artykule, tym razem bez żadnego wstępu możemy zabierać już się do konkretów.
24 września 2018
Dzisiaj kolejny krok do przodu, bo przed Tobą ważny temat - DOM, czyli Document Object Model, a właściwie obiektowy model dokumentu. W tym artykule postaram się wprowadzić Cie w DOM, a w kolejnych artykułach będę opisywał bardziej szczegółowe operację. Zaczynajmy.
23 września 2018
Tagi: JavaScript
Dzisaj przedstawię Ci jak napisać prosty algorytm tak zwany FizzBuzz. Co to jest FizzBuzz? FizzBuzz jest to prosty algorytm o którego napisanie często proszą rekruterzy na rozmowach kwalifikacyjnych na stanowiska młodszego programisty. Na podstawie przekazanego argumentu zwracasz odpowiednią wartość. I tak jeżeli argument jest podzielny przez 3, zwracasz Fizz, jeżeli argument jest podzielny przez 5, zwracasz Buzz, a jeżeli jest podzielny przez 3 i 5 wtedy zwracasz FizzBuzz. Jeżeli argument nie jest podzielny przez 3 ani przez 5 to wtedy zwracasz wartość argumentu i ostatni warunek jeżeli argument nie jest liczbą zwracasz "Zły argument". Nic skomplikowanego prawda? No to zaczynamy :)
20 września 2018
Tagi: JavaScript
Kolejny dzień - kolejny temat dotyczący podstaw programowania w języku JavaScript. W tym artykule postaram Ci się przedstawić kolejne bardzo specyficzne metody, które mogą występować w obiektach, będą to gettery i settery.

Tak jak zawsze, rozpocznijmy od przykładu:
let course = {
  name: 'Podstawy JavaScript',
  price: 50,
  currency: 'PLN' 
};
19 września 2018
Tagi: JavaScript
We wczorajszym artykule omówiłem Ci jak przekazywać argumenty do funkcji. Przedstawiłem co się stanie, jeżeli przekażesz za dużo lub za mało argumentów. Dzisiaj przejdziemy do tematu powiązanego właśnie z argumentami, opiszę Ci jak używać parametrów domyślnych w języku JavaScript.

Załóżmy, że mamy funkcję, która na podstawie przekazanych argumentów wypisuje informacje o pogodzie.
function displayWeather(welcome, when, weather) {
  console.log(`${welcome}! ${when}, mamy ${weather} pogodę.`);
}
displayWeather('Dzień dobry', 'Dzisiaj', 'piękną'); // Dzień dobry! Dzisiaj, mamy piękną pogodę.
18 września 2018
Tagi: JavaScript
Dzisiaj kilka słów o obiekcie arguments w języku JavaScript. Obiekt arguments może okazać się bardzo przydatny w niektórych sytuacjach, ale zanim przejdziemy do konkretów zobaczmy w jaki sposób przekazywane są do funkcji argumenty.
function sum(a, b) {
  return a + b;
}
Przeanalizujmy teraz wywołania z różnymi argumentami:
console.log(sum(1, 2)); //3
console.log(sum(4, 5)); //9
17 września 2018
Tagi: JavaScript
Dzisiaj przedstawię Ci kolejny ważny temat w JavaScript, z którym problemy często mają początkujący. Mam na myśli używanie słowa kluczowego this w JavaScript. W skrócie można powiedzieć, że w języku JavaScript this jest obiektem, który wykonuje obecną funkcję. Ogólna zasada jest taka, że gdy this używane jest w metodzie to wtedy odnosi się do obiektu nadrzędnego metody, a gdy w funkcji to wtedy wskazuje na obiekt globalny, którym w przeglądarce jest window.

Zobacz to na przykładach:
let course = {
  name: 'Podstawy języka JavaScript',
  price: 21,
  info() {
    console.log(`${this.name}, cena: ${this.price} zł.`);
  }
};
course.info(); //Podstawy języka JavaScript, cena: 21 zł.
16 września 2018
Tagi: JavaScript
Dzisiaj przedstawię Ci kolejny temat z cyklu podstawy programowania w języku JavaScript, mowa o obsługiwaniu wyjątków. Obsługa wyjątków dotyczy wszystkich języków programowania i każdy programista zna dobrze ten temat. Czym są wyjątki? Wyjątki pojawiają się wtedy, gdy w programie pojawiają się jakieś nieoczekiwane błędy, których programista mógł nie przewidzieć :)

Napiszmy krótki przykład na którym będziemy dzisiaj pracować:
function DisplayTrimedWord(word) {
  console.log(`Słowo: ${word} z usuniętymi białymi znakami: ${word.trim()}.`);
}
DisplayTrimedWord(' JavaScript  '); //Słowo: JavaScript z usuniętymi białymi znakami: JavaScript.
© Copyright 2018 modestprogrammer.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone Design by Kazimierz Szpin