Blog Dla Młodszych Programistów C#/.NET

Dzisiaj jest ostatni artykuł naszej serii, w której przedstawiam Ci 100 najczęściej powtarzających się pytań, które możesz mieć na rozmowie kwalifikacyjnej na stanowisko młodszego programisty .NET. Także mam nadzieję, że po tym wpisie będziesz już w 100% przygotowany do takiej rozmowy i możesz spokojnie rozsyłać CV. Scrum jest to zwinne podejście do tworzenia oprogramowania. To znaczy, nie musi to być tylko oprogramowanie, może to być dowolna rzecz, jakiś produkt. W scrumie pracujemy przyrostowo, w krótkich iteracjach i w dowolnym momencie mamy działającą wersję naszego [...]
Przed ostatni artykuł naszej serii, w której staram się przygotować Cie do rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko młodszego programisty .NET. Dzisiaj przeanalizujemy sobie kolejnych 10 pytań, mam nadzieję, że pytania z poprzednich wpisów już sobie na spokojnie przeanalizowałeś. Czym są testy automatyczne i jakie są ich zalety? Testy automatyczne są to kawałki kodu, które testują inny kod. Takie testy między innymi możemy też pisać w C# z zastosowaniem odpowiedniego frameworka. Możemy tutaj użyć np. NUnit lub xUnit. Dzięki testom automatycznym możemy testować kod częściej i [...]
Zbliżamy się już do końca wszystkich pytań. W poprzednich materiałach poznałeś 70 popularnych pytań technicznych z rozmów kwalifikacyjnych na stanowisko młodszego programisty .NET. W tym artykule poznasz 10 kolejnych. Czym jest YAGNI? Zasada YAGNI, czyli You Arent Gonna Need It (nie będziesz tego potrzebował), mówi nam o tym, by nie tworzyć oprogramowania, którego obecnie nie potrzebujemy. Chodzi o to, że jeżeli obecnie nie potrzebujemy danej funkcjonalności, kodu, a uważamy, że możliwe, że kiedyś się przyda, to żeby na razie takiego kodu nie tworzyć. Po prostu nie tworzyć [...]
Mam nadzieję, że poprzednie pytania wraz z odpowiedziami masz już przeanalizowane i przyswojone, bo w dzisiejszym artykule przejdziemy do kolejnych. Przedstawię Ci znowu 10 kolejnych pytań, które często możesz usłyszeć na rozmowie kwalifikacyjnej, gdy ubiegasz się o stanowisko programisty .NET. Jakie ma zastosowanie słowo kluczowe dynamic? Jest to typ, który może zostać zmieniony w trakcie działania programu. Statyczne typy, takie jak int, double, bool są kompilowane poprzez CLR (Common Language Runtime), natomiast typy dynamiczne są omijane przez kompilator i [...]
Jesteśmy już na półmetku, w kilku poprzednich materiałach przedstawiłem Ci 50 bardzo popularnych pytań, z którymi możesz się spotkać na rozmowach kwalifikacyjnych, gdy będziesz aplikował na stanowisko młodszy programista .NET. W dzisiejszym artykule przejdziemy do kolejnych. Jakie są fundamentalne paradygmaty programowania obiektowego? Istnieją 4 filary, na których opiera się programowanie obiektowe, a są to dziedziczenie, polimorfizm, abstrakcja oraz hermetyzacja (enkapsulacja). Dziedziczenie, czyli rodzaj relacji pomiędzy dwoma klasami, która pozwala jednemu z nich [...]
W poprzednich wpisach przedstawiłem Ci już 40 popularnych pytań, z którymi możesz się spotkać na rozmowie kwalifikacyjnej o pracy na stanowisku młodszego programisty C#. Najwyższa pora przejść do kolejnych. Dzisiaj znowu przedstawię Ci 10 kolejnych pytań wraz z odpowiedziami. Jaka jest różnica pomiędzy IList, a List? Jakie mają zastosowanie? Przede wszystkim IList jest interfejsem, a List jest klasą. List jest konkretną implementacją IList. Zazwyczaj, jeżeli udostępniamy swoją klasę za pośrednictwem biblioteki, z której będą korzystać inni, to lepiej udostępnić ją za pomocą intefejsu, a nie już [...]
Najwyższy czas przeanalizować kolejne pytania, które możesz dostać na rozmowie kwalifikacyjnej na stanowisko młodszego programisty .NET. Tak samo jak to było w poprzednich artykułach, dzisiaj znowu przejdziemy przez 10 takich najbardziej popularnych pytań. Wyjaśnij zastosowanie słowa kluczowego using w C#. Słowo kluczowe using ma w C# 2 zastosowania. Po pierwsze dzięki niemu możemy dołączyć różne przestrzenie nazw. A co za tym idzie, nie musimy za każdym razem, jak tworzymy klasy z innych przestrzeni nazw podawać ich pełnej nazwy wraz z przestrzenią nazw. Możemy także użyć bloku [...]
Dzisiaj będziemy kontynuować serię pytań, z którymi możesz się spotkać na rozmowie kwalifikacyjnej na stanowisko młodszy programista .NET. Przeanalizujemy kolejnych 10 pytań wraz z odpowiedziami. Jakie są modyfikatory dostępu w C#? W C# mamy 5 modyfikatorów dostępu. Są to public, private, protected, internal oraz protected internal. Modyfikator public – element oznaczony tym modyfikatorem jest dostępny wszędzie, z każdego miejsca wewnątrz i z zewnątrz klasy. Modyfikator private – element oznaczony tym modyfikatorem jest dostępny tylko w tej samej klasie, w której został [...]
W poprzednim artykule przeanalizowaliśmy 10 pierwszych pytań wraz z odpowiedziami z rozmów kwalifikacyjnych na stanowisko młodszy programista .NET. Natomiast w tym artykule będziemy kontynuować tę serię i przejdziemy do kolejnych pytań wraz z odpowiedziami. Czym jest konstruktor? Konstruktor jest to specjalna metoda, o takiej samej nazwie co klasa. Nie zawiera w sygnaturze typu zwracanego. Jest wywoływany przy utworzeniu obiektu. Konstruktorów może być wiele, jeżeli mają inne sygnatury, ale może też nie być żadnego, w takim przypadku uruchomiony zostaje domyślnie [...]
Jeżeli chcesz zostać programistą .NET, to na pewno musisz wziąć udział w przynajmniej kilku rozmowach kwalifikacyjnych. Takie rozmowy w każdej firmie mogą wyglądać trochę inaczej, nie mniej jednak, zawsze na takiej rozmowie będziesz miał sporo pytań technicznych. W najbliższych artykułach przedstawię Ci 100 pytań wraz z odpowiedziami z rozmów kwalifikacyjnych dla młodszych programistów C#. Podzielimy tę serię na 10 artykułów po 10 pytań wraz z odpowiedziami na każdy artykuł. Na wszystkie pytania, będę starał się odpowiedzieć w miarę krótko i konkretnie. Niektóre odpowiedzi [...]

Wyszukiwarka

© Copyright 2024 modestprogrammer.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Regulamin. Polityka prywatności. Design by Kazimierz Szpin