Blog Dla Młodszych Programistów C#/.NET

10 czerwca 2022
Jednym ze sposobów budowania swojej pozycji zawodowej jest tworzenie marki osobistej. To koncentrowanie się na własnym rozwoju oraz na tym, by stać się osobą rozpoznawalną w branży.

Marka Osobista Programisty Sposobem Na Lepsze Jutro

Marka osobista w teorii


Marka osobista, czyli personal branding to sposób postrzegania osoby przez innych (mogą to być klienci, kontrahenci, współpracownicy, przełożeni czy konkurencja). Jest to stworzony i wykreowany wizerunek, który systematycznie jest przekazywany i utrwalany w świadomości innych osób. Przy jego pomocy można wyróżnić się na rynku, pokazać z lepszej strony, a przede wszystkim stworzyć przekonanie, że jest się specjalistą w danej dziedzinie.

Mówiąc o marce osobistej warto przytoczyć również definicję, która została przygotowana przez J. Bezosa. W jego przekonaniu, marka osobista to sposób, w jakim mówi się o danej osobie w pokoju, w którym tej osoby w danej chwili nie ma. Marka osobista to utożsamianie danej osoby z konkretną branżą, zagadnieniem czy obszarem tematycznym. Są to wszelkie wrażenia, skojarzenia, ale również emocje, odczucia, opinie lub wartości, które mogą się kojarzyć z daną osobą.


Jak poznać, czy jest się marką?


Jeśli świadomie nie pracuje się nad tworzeniem marki osobistej, a funkcjonuje się w danej branży przez dłuższy czas, warto sprawdzić, czy można się uznać za markę.

Wystarczy odpowiedzieć sobie na kilka pytań:
 • Czy są osoby, które zwracają się do mnie z prośbą o rekomendację, opinię, poradę?
 • Czy klienci sami się zgłaszają czy pojawia się problem, aby ich pozyskać?
 • Czy mówiąc o branży i specjalistach z danej dziedziny nazwisko automatycznie się z nią kojarzy lub może być wymienione w czołówce?
 • Czy tworzone są treści, które posiadają wartość edukacyjną dla szerszego grona odbiorców (dzięki czemu postrzegają oni daną osobę za autorytet)?
Udzielając odpowiedzi na każde z powyższych pytań można stwierdzić, na jakim poziome jest własna marka (jeśli w ogóle istnieje). Jeśli na te pytania nie ma jednoznacznej odpowiedzi, warto zacząć pracować nad swoim wizerunkiem oraz nad prezentacją siebie w branży.

Im częściej nazwisko będzie pojawiać się w pismach specjalistycznych, im częściej będzie wymieniane jako autorytet czy jako specjalista, tym szybciej będzie można mówić o własnej marce osobistej. Choć nie każdy musi być marką osobistą, to obecnie zdecydowanie łatwiej jest odnaleźć się na rynku, gdy tą marką osobistą się jest.


Budowa marki osobistej


Tworzenie marki osobistej sprowadza się nie tylko do wskazania kompetencji danej osoby, ale również do tego, by wywołać pozytywne emocje u innych osób. W ten sposób motywuje się innych do tego, by chcieli wspólnie pracować. W kontekście marki osobistej najważniejsze jest to, jak dana osoba jest odbierana. Kluczowa jest autentyczność i opieranie się na realnie posiadanych kompetencjach, umiejętnościach oraz na swoim dotychczasowym doświadczeniu. Konieczne jest prowadzenie spójnej i jednolitej komunikacji na swój temat, dzięki czemu buduje się autentyczność i wiarygodność.

To właśnie na te cechy (poza kompetencjami) zwracają uwagę potencjalni klienci i odbiorcy marki osobistej. Niezależnie od motywacji programista nie powinien kłamać lub naginać rzeczywistości, by stworzyć lepszy wizerunek. Przypisując sobie cechy, wiedzę czy doświadczenie, których się nie ma, ciągle pojawia się niepewność, czy ktoś nie odkryje tych nadużyć. Jeśli zostaną one udowodnione, wizerunek programisty ucierpi i nikt nie będzie chciał z nim współpracować – nawet jeśli dysponuje ponadprzeciętnymi umiejętnościami.

Budując markę osobistą nie należy koncentrować się wyłącznie na mówieniu o sobie. Nie wystarczy podkreślać swojej pracowitości, kompetencji czy rzetelności. Należy udowadniać to poprzez działania. Widząc efekty pracy większość odbiorców sama zrozumie, że dana osoba jest rzetelna, kompetentna, wiarygodna, a przede wszystkim warto jej zaufać i podejmować z nią współpracę.

Efekt ten można wzmocnić ciągłymi szkoleniami czy kursami, które potwierdzają nie tylko chęć poszerzania swojej wiedzy, ale również sprawią, że dana osoba jest postrzegana jako ktoś, kto ma świadomość swoich ograniczeń. Ta pewnego rodzaju skromność także pozytywnie wpływa na wizerunek danej osoby.

Do budowania marki osobistej można wykorzystywać:
 • media społecznościowe – w tym Instagram, Facebook, Tik Tok czy YouTube,
 • blog lub witrynę internetową,
 • prasę specjalistyczną,
 • telewizję – jeśli pojawiają się zagadnienia dotyczące programowania,
 • kursy, szkolenia, warsztaty, podczas których pełni się funkcję edukatora,
 • udział w programach internetowych, wywiadach,
 • uczestniczenie w konferencjach i eventach branżowych.
Każde z wymienionych powyżej działań pomaga w budowaniu marki osobistej. Nie trzeba jednocześnie korzystać ze wszystkich tych kanałów, warto jednak systematycznie poszerzać swoją działalność, by stać się jeszcze bardziej rozpoznawanym i kojarzonym z branżą.


Korzyści wynikające z posiadania marki osobistej


Posiadanie marki osobistej pozwala na szybki rozwój kariery.

Jest świadectwem na to, że dana osoba:
 • posiada zestaw ważnych w branży kompetencji,
 • dysponuje dużą wiedzą specjalistyczną,
 • potrafi zastosować wiedzę teoretyczną w praktyce, by tworzyć funkcjonalne projekty wysokiej jakości,
 • jest autorytetem w swojej branży.
Każda z tych cech wpływa na to, że marka osobista staje się gwarancją wyższych zarobków, większych możliwości zawodowych oraz szansą na karierę nie tylko na terenie kraju, ale również poza jego granicami. Marka osobista pozwala również na pozyskiwanie bardziej atrakcyjnych czy wymagających zleceń. Dzięki temu można w dalszym ciągu się rozwijać. Większość potencjalnych klientów sama znajduje osobę stanowiącą markę osobistą. W pracy zawodowej zatem nie trzeba koncentrować się na pozyskiwaniu zleceń. Im silniejsza jest marka osobista, lepiej rozpoznawane nazwisko, tym częściej klienci trafiają do takiej osoby i to oni zabiegają o to, by programista zdecydował się na realizację danego zlecenia. To zwiększa komfort pracy i daje możliwość wyboru.

Można więc skupić się wyłącznie na tych zadaniach, które sprawiają przyjemność lub będą stanowiły wyzwanie. Dysponując silną i stabilną marką osobistą kryterium wyboru zlecenia przestaje być jego wartość. Nie trzeba też obawiać się, że odrzucenie jakiegoś zlecenia sprawi, że utraci się stabilność finansową lub nie pozyska się kolejnych zleceń. To właśnie ze względu na ten komfort i swobodę pracy warto działać na rzecz tworzenia marki osobistej. Choć jest to proces czasochłonny i wymagający dużego zaangażowania, w ostatecznym rozrachunku programista będzie czerpał z tego wyższe profity.


Bez marki osobistej nie ma dziś sukcesu


Działając w jakiekolwiek branży trzeba nieustannie pracować nie tylko nad pozyskiwaniem nowych zleceń, ale również nad tym, by budować swój wizerunek. Zarówno klient indywidualny, jak i firmy dążą do tego, by pracować z osobami rozpoznawalnymi w danej branży, z autorytetami i specjalistami. Wynika to z faktu, że marka osobista stworzona przez programistę wiążę się z prestiżem i określoną jakością. Jest to zatem gwarancja, że zlecone zadanie zostanie wykonane fachowo, rzetelnie i przy uwzględnieniu wszelkich istotnych czynników.

Fakt, że specjalista w branży postrzegany jako marka osobista pracuje nad projektem, pokazuje jego znaczenie. Jest to zatem pewnego rodzaju reklama. Jakość i autorytet, to w dalszym ciągu elementy, którymi można przyciągnąć uwagę potencjalnych odbiorców. Jeśli zatem do pracy nad zadaniem wybierze się osobę postrzeganą w ramach programowania jako markę osobistą, zyska się pewność, że całe przedsięwzięcie zyska na znaczeniu.

Choć nie jest powiedziane, że marka osobista to gwarancja powodzenia, to zdecydowanie łatwiej jest w ten sposób pozyskiwać kolejne zlecenia oraz przekonać klienta do swojej koncepcji. Autorytet, który idzie w parze z marką osobistą daje większą swobodę działania, a jednocześnie przyciąga najbardziej atrakcyjnych klientów. Działając jako programista warto skupić się nie tylko na poprawnym wykonywaniu swojej pracy, na pozyskiwaniu ciekawych zleceń, ale również na budowaniu marki osobistej.

W ostatecznym rozrachunku rozpoznawane i szanowane w branży nazwisko pracuje samo na siebie. Dzięki temu w późniejszym okresie jedynym obowiązkiem osoby stojącej za marką osobistą jest utrzymanie jej na odpowiednim poziomie, dbałość o wysoką jakość świadczonych usług oraz o swoją pozycję.


Podsumowanie


Poza osiągnięciami liczy się również pozycja w branży. Im większe uznanie w sektorze, im chętniej przywołuje się dane nazwisko, im więcej pozytywnych skojarzeń z nazwiskiem się pojawia, tym większe szanse na to, że programista będzie mógł liczyć nie tylko na uznanie w branży, ale również na to, że klienci sami będą się do niego zgłaszać ze względu na opinie na jego temat.

To wszystkie na dzisiaj. Jeżeli taki artykuł Ci się spodobał, to koniecznie dołącz do mojej społeczności – darmowe zapisy, gdzie będziesz również miał dostęp do dodatkowych materiałów i przede wszystkim bonusów. Do zobaczenia w kolejnym artykule.

Poprzedni artykuł - Programisto Nie Bój Się Chodzić Na Rozmowy Kwalifikacyjne. Dlaczego Warto Chodzić Na Rozmowy Kwalifikacyjne?
Autor artykułu:
Kazimierz Szpin
Kazimierz Szpin
Programista C#/.NET. Specjalizuje się w ASP.NET Core, ASP.NET MVC, ASP.NET Web API, Blazor, WPF oraz Windows Forms.
Autor bloga ModestProgrammer.pl
Dodaj komentarz

Wyszukiwarka

© Copyright 2024 modestprogrammer.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Regulamin. Polityka prywatności. Design by Kazimierz Szpin