Blog Dla Młodszych Programistów C#/.NET

31 sierpnia 2018
Tagi: JavaScript
Temat na dziś - operatory w JavaScript. Podejrzewam, że jeśli słyszysz słowo operatory, to Twoim pierwszym skojarzeniem jest zapewne matematyka. Słusznie, bo większość z omawianych operatorów znasz już na pewno z matematyki. W związku z tym nie będę się jakoś specjalnie rozpisywał w tym temacie. Operatory są to znaki, dzięki którym możemy wykonywać na zmiennych różne działania. W JavaScripcie operatory możemy pogrupować na: operatory arytmetyczne, operatory przypisania, operatory porównania, operatory logiczne oraz operatory bitowe.

Zacznijmy od najprostszych czyli operatorów arytmetycznych. Takich operatorów używamy do prostej kalkulacji, tak samo jak w matematyce. Najlepiej będzie pokazać to na przykładzie:
let x = 15;
let y = 3;
console.log(x + y); //dodawanie, wynik 18
console.log(x - y); //odejmowanie, wynik 12
console.log(x * y); //mnożenie, wynik 45
console.log(x / y); //dzielenie, wynik 5
console.log(x % y); //reszta z dzielenia (tzw. modulo), wynik 0
Myślę, że dodatkowy komentarz będzie potrzebny tylko przy ostatnim operatorze czyli reszcie z dzielenia (x % y). Jest to operator, który jak sama nazwa wskazuje zwraca nam resztę z dzielenia, o ile taka istnieje. Czyli dzieli x/y i zwraca resztę. Może dla jasności dodam więcej przykładów:
console.log(12 % 4); //0, ponieważ 12 dzieli się przez 4, 3 razy bez reszty.
console.log(12 % 5); //2, ponieważ 12 dzieli się przez 5, 2 razy i zostaje reszta 2.
console.log(12 % 7); //5, ponieważ 12 dzieli się przez 7 - 1 raz i zostaje reszta 5.
Myślę, że te przykłady na pewno rozjaśniły Ci jak działa operator modulo. Jako ciekawostkę dodam, że warto poznać dokładnie jak działa ten operator, ponieważ czasem pojawiają się na rozmowach kwalifikacyjnych zadania, gdzie właśnie należy użyć tego operatora. Sam miałem kiedyś rozmowę kwalifikacyjną na programistę C# i jednym z zadań, było napisanie metody, która z ciągu przykładowych liczb, zwraca tylko liczby parzyste. Należało, wtedy użyć warunku:
x % 2 == 0; //liczby parzyste
Operator + służy też do łączenia string'ów, pewnie zauważyłeś już tą operację w moich wcześniejszych artykułach.
let firstName = 'Kazimierz';
console.log('Hello ' + firstName)
Wracając do tematu, w językach programowania istnieje również operator inkrementacji oraz dekrementacji. Inkrementacja dzieli się na postinkrementacje oraz preinkrementacja, podobnie dekrementacja dzieli się na postdekrementacje oraz predekrementacje. Inkrementacja:
let x = 10;
console.log(x); //10
console.log(++x); //11, najpierw x zostanie zwiększony o 1, a następnie wypisany (preinkrementacja)
x = 10;
console.log(x++); //10, najpierw nastąpi wypisanie x, czyli 10, a dopiero później zwiększenie wartości o 1 (postinkrementacja)
console.log(x); //11
Dekrementacja:
let x = 10;
console.log(x); //10
console.log(--x); //9, najpierw x zostanie zmniejszony o 1, a następnie wypisany (predekrementacja)
x = 10;
console.log(x--); //10, najpierw nastąpi wypisanie x, czyli 10, a dopiero później zmniejszenie wartości o 1 (postdekrementacja)
console.log(x); //11
Kolejnymi operatorami są operatory przypisania, z tym operatorem spotkałeś się mnóstwo razy w moich poprzednich artykułach. Przypisanie wartości dziesięć do zmiennej x:
let x = 10;
W poprzednim akapicie poznałeś również operator inkrementacji:
x++;
Operator ten dodaje 1 i przypisuje wartość do zmiennej x. A co jeśli chcielibyśmy dodać w taki sposób na przykład wartość 3? Zobacz, inkrementacja przy dłuższym zapisie wygląda tak:
x = x + 1;
oraz inny zapis:
x += 1;
Dlatego jeśli zamiast 1, chcesz dodać 3 to musisz to zrobić w taki sposób:
x += 3;
Ten zapis jest równy temu zapisowi:
x = x + 3;
Oprócz dodawania dokładnie w ten sam sposób możesz zapisać pozostałe działania takie jak odejmowanie, mnożenie, dzielenie oraz modulo:
x = x - 3;
x -= 3;
x = x * 3;
x *= 3;
x = x / 3;
x /= 3;
x = x % 3;
x %= 3;
Myślę, że to wszystko jest jasne, w dzisiejszym artykule tyle. Zapraszam cię do kolejnej części tego artykułu już jutro. W jutrzejszym artykule omówię operatory porównania (relacyjne) , operatory logiczne oraz operatory bitowe.

To wszystko co chciałem Ci przekazać w tym artykule. Zapraszam do kolejnego artykułu z serii podstawy programowania w języku JavaScript.

Kolejny artykuł - Operatory porównania, logiczne oraz przypisania w JavaScript.
Autor artykułu:
Kazimierz Szpin
Kazimierz Szpin
Programista C#/.NET. Specjalizuje się w ASP.NET Core, ASP.NET MVC, ASP.NET Web API, Blazor, WPF oraz Windows Forms.
Autor bloga ModestProgrammer.pl
Dodaj komentarz

Wyszukiwarka

© Copyright 2023 modestprogrammer.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Regulamin. Polityka prywatności. Design by Kazimierz Szpin