Blog Dla Młodszych Programistów C#/.NET

Tworząc MVP programista daje swoim potencjalnym klientom możliwość zapoznania się z aplikacją czy innym, tworzonym przez siebie rozwiązaniem. W oparciu o wprowadzone w MVP podstawowe funkcjonalności, można ocenić, czy produkt się podoba, czy jest na rynku zainteresowanie nim oraz w jakim kierunku dalej go rozwijać. Bez wątpienia jest to doskonały sposób na przyciągnięcie uwagi.

Tworzenie Aplikacji – Czym Jest MVP (Minimum Viable Product)?

MVP w ujęciu teoretycznym


Produkty MVP (Minimum Viable Product), czyli produkt minimalnej użyteczności, który wyróżnia się kluczową funkcjonalnością. Jest to pierwsza wersja wybranego produktu, którą można wprowadzić na rynek. Daje on możliwość zrealizowania najbardziej podstawowych celów. Dla programistów, projektantów i badaczy UX, MVP jest gwarancją otrzymania niezbędnego feedbacku i wglądu we wszystkie potrzeby użytkowników. To samo w sobie stanowi jedną z ważniejszych wartości, które są przypisywane MVP.

MVP to produkt cyfrowy. Jest on porównywany do próbek, które oferowane są potencjalnym klientom w innych branżach (np. gastronomiczna, kosmetyczna, modowa, itp.). Często rozwiązanie to jest również porównywane do stosowanych w nauce eksperymentalnych metod, które dają możliwość zweryfikowania zasadności stawiania hipotez czy też słuszności wybranych poglądów.

W przypadku MVP chodzi przede wszystkim o potwierdzenie (lub zanegowanie), hipotez biznesowych i poszukiwanie informacji zwrotnych. MVP daje możliwość określenia, czy wybrany pomysł ma realne uzasadnienie rynkowe oraz czy wzbudzi oczekiwane zainteresowanie, a tym samym czy przełoży się na statystyki i generowane w ten sposób zyski.

Jednym z założeń MVP jest stwierdzenie, że żaden z wymyślonych pomysłów nie jest wystarczająco dobry na papierze i nie będzie wzbudzał przekonania, póki nie zostanie zestawiony z realnymi oczekiwaniami rynkowymi oraz z potrzebami generowanymi przez użytkowników.

Działa to też w drugą stronę – nie można skreślić żadnego z pomysłów, póki nie zostanie on przetestowany i poddany rynkowej próbie. Dopiero po otrzymaniu właściwej informacji zwrotnej można podjąć decyzję o tym, czy będzie on kontynuowany, czy lepiej z niego zrezygnować i nie inwestować więcej środków.


Korzyści wynikające z zastosowania MVP


MVP jest wersją produktu (może być to program czy aplikacja), która działa w wersji podstawowej w mocno ograniczonym zakresie. Pozwala na obsługiwanie funkcji wynikających wyłącznie z wąsko rozumianej pozycji wartości. Jest przygotowana z myślą o niewielkiej grupie odbiorców. Niezależnie jednak od tego MVP jest rozwiązaniem elastycznym. Pozwala na szybkie i bezproblemowe poszerzanie dostępnej funkcjonalności. Daje też możliwość dopasowania produktu do oczekiwań rynku.

Wszystko to sprawia, że MVP to przede wszystkim:
 • szansa na stworzenie produktu odpowiadającego na zapotrzebowanie generowane przez rynek,
 • możliwość wprowadzania zmian na bieżąco i dostosowania do uwag czy opinii zgłaszanych przez użytkowników – produkt staje się coraz lepszy i lepiej dopasowany do użytkownika,
 • prostota i przejrzystość w stosowaniu,
 • możliwość szybkiego i prostego rozwiązania pojawiającego się u użytkownika problemu,
 • możliwość testowania tworzonych rozwiązań, kluczowych funkcji czy przyjętych modeli biznesowych,
 • sondowanie, odkrywanie oraz rozumienie potrzeb oraz najważniejszych ich uwarunkowań,
 • pozyskiwanie argumentów, dzięki którym można wprowadzać bardziej efektywne i atrakcyjne zmiany,
 • odkrywanie niszy na rynku,
 • zwiększanie poziomu satysfakcji użytkowników,
 • finalizowanie ryzyka,
 • optymalizacja i dywersyfikacja budżetu.
Niezależnie od wdrożonego rozwiązania MVP daje możliwość przetestowania go oraz ewaluacji. W ten sposób tworzony jest produkt, który jest faktycznie potrzebny na rynku. Jeśli dopasuje się on do oczekiwań generowanych przez potencjalnych odbiorców, będzie sam się reklamował i to użytkownicy będą o niego zabiegać.

Dla programisty jest to szczególnie ważne, ponieważ zdecydowanie łatwiej jest zaprojektować aplikację, która jest prosta w obsłudze i sprowadza się do jednej, ale przydatnej funkcji. Dopiero, kiedy otrzyma pozytywne opinie, można zdecydować o dalszym rozwoju aplikacji. Jednak ta podstawowa wersja będzie już na siebie zarabiać, będzie promowana przez użytkowników. Dzięki temu wersja rozbudowana może być przeznaczona wyłącznie dla osób zainteresowanych.

Można też ustalić wyższą cenę (ze względu na dostęp do bardziej zaawansowanych usług czy funkcji). Programista może więc skupić się na działaniach ukierunkowanych na realizację potrzeb. Tworząc rozbudowaną aplikację od razu nie tylko traci się czas, ale ryzykuje się, że aplikacja nie będzie akceptowana przez potencjalnych użytkowników.


Zadania do realizacji przy tworzeniu MVP


Chcąc stworzyć przydatny i ciekawy MVP, należy przede wszystkim określić problem, który MVP ma rozwiązać. Konieczne jest ustalenie tego, czy problem ten jest realny i faktycznie jest na tyle poważny, że użytkownicy szukają rozwiązań. W dalszej kolejności należy ustalić potencjalnych odbiorców aplikacji czy tworzonego programu. Są to najczęściej osoby, które zmagają się z problemem lub takie, które w swoim otoczeniu mają takie osoby.

Następnie programista musi zdefiniować sposób na rozwiązanie tego problemu. Trzeba zweryfikować poziom atrakcyjności, skuteczności, efektywności oraz dostępności, przejrzystości i szybkości rozwiązania. Na tej podstawie tworzy się nie tylko MVP, ale również wskazuje konkretne potrzeby i cele biznesowe, jak również zasady definiowania sukcesu. Tylko jeśli programista uwzględni wszystkie te etapy, będzie można liczyć na sukces przy wdrażaniu MVP. Mimo, że cała procedura wydaje się być niezwykle czasochłonna, to warto poświęcić na to więcej uwagi. W ten sposób stworzy się produkt, który będzie odpowiadał na potrzeby otoczenia.


MVP – dostępne rozwiązania


Produkty, które oferowane są w formule Minimum Viable Product, to najczęściej aplikacje i programy. Wynika to z faktu, że mogą one najczęściej działać z jedną konkretną funkcją, mogą rozwiązywać problemy, a ich ewentualna rozbudowa nie jest skomplikowana. Jedynym zadaniem, które stoi przed programistą, jest zaplanowanie dalszej rozbudowy w taki sposób, aby aplikacja czy program w dalszym ciągu były funkcjonalne i by spełniały wszystkie wskazane zadania.

Należy je tak rozwijać, by klient dostrzegał większą wartość w wersji rozszerzonej, niż w podstawowej. Na tej podstawie można ustalić wyższą cenę, lepiej promować aplikację oraz zachęcać użytkowników korzystających z MVP do tego, by zdecydowali się na wersję poszerzoną.

MVP to również gry komputerowe. Coraz częściej w branży tej dominuje praktyka, by systematycznie ulepszać czy zwiększać funkcjonalność najpopularniejszych gier. W tym przypadku, jeśli strategia nie została dobrze opracowana, może się to spotkać z krytyką ze strony fanów. Może się bowiem okazać, że wprowadzane zmiany, ulepszenia czy nowości zaburzają estetykę czy funkcjonalność gry, a tym samym traci ona na swojej jakości.

Warto podkreślić, że MVP to nie tylko domena start-upów czy działających indywidualnie programistów. Często okazuje się, że nawet światowi giganci zaczynali właśnie w ten sposób.

Na szczególną uwagę zasługuje tutaj m.in.:
 • Facebook,
 • Groupon,
 • Airbnb,
 • Amazon,
 • Dropbox.
Każde z tych popularnych rozwiązań na początku swojej działalności było prowadzonych w formule MVP. Dopiero z czasem, kiedy stawały się coraz bardziej popularne, rozbudowywano ich funkcjonalność.

W dalszym ciągu wprowadzane są zmiany, które mają zadowolić nawet najbardziej wymagających użytkowników – choć nie zawsze się to udaje i nie każda zmiana jest pozytywnie przyjmowana. Bez względu na rozmiar prowadzonego projektu, należy zachować uwagę i staranność w rozbudowywaniu formuły MVP.


MVP znaczy oszczędność


Wybierając możliwość stworzenia produktu minimalnie użytecznego, jego autor decyduje się na wprowadzenie na rynek rozwiązania wyróżniającego się kluczową funkcjonalnością. Nie trzeba od początku poświęcić czasu na tworzenie rozbudowanej aplikacji czy programu. Jeśli nie ma się pewności na temat tego, jak dany produkt zostanie przyjęty, kto będzie chciał go pozyskać i jakie będzie zainteresowanie, nie trzeba od razu inwestować w niego wszystkich środków finansowych czy całego dostępnego czasu.

Tworząc MVP oferuje się klientom rozwiązanie stanowiące odpowiedź na konkretny problem. Jeśli spotka się ono z aprobatą, będzie chętnie kupowane, wówczas można wprowadzać kolejne funkcje i rozbudowywać możliwości oferowanej aplikacji. Wersja finalna może być o wiele droższa od podstawowej, jednak jeśli rozłoży się wdrożenie tego projektu na kolejne etapy, zacznie się od wersji najmniej złożonej, zyska się automatycznie wyższą kontrolę nad swoim budżetem.

Można będzie przez dłuższy czas utrzymać uwagę i zaangażowanie klienta. Jeśli będzie on zadowolony z wersji podstawowej i będzie chętnie z niej korzystał, to równie pozytywnie przyjmie kolejne funkcje czy usprawnienia. Programista natomiast zyskuje wiedzę na temat tego, w którą stronę tę aplikację rozwijać, na co zwrócić uwagę i jak rozdysponować swoją energię i pracę, by wersja finalna również spotykała się z zainteresowaniem ze strony potencjalnych klientów.


Podsumowanie


Rozwijając swoją koncepcję i przekształcając ją w konkretne rozwiązania warto zacząć od MVP. Jest to opcja mniej czasochłonna i kosztochłonna, a przy tym daje możliwość zweryfikowania, w jakim stopniu aplikacja spełnia potrzeby i oczekiwania potencjalnych odbiorców. Otrzymując od nich komunikaty zwrotne można aplikację nie tylko usprawnić, ale przede wszystkim systematycznie ją rozbudowywać i oferować w wyższej, niż zakładano początkowo cenie.

To wszystkie na dzisiaj. Jeżeli taki artykuł Ci się spodobał, to koniecznie dołącz do mojej społeczności – darmowe zapisy, gdzie będziesz również miał dostęp do dodatkowych materiałów i przede wszystkim bonusów. Do zobaczenia w kolejnym artykule.

Poprzedni artykuł - Czym Są Aplikacje SaaS i Jak Tworzyć Takie Aplikacje?
Autor artykułu:
Kazimierz Szpin
Kazimierz Szpin
Programista C#/.NET. Specjalizuje się w ASP.NET Core, ASP.NET MVC, ASP.NET Web API, Blazor, WPF oraz Windows Forms.
Autor bloga ModestProgrammer.pl
Dodaj komentarz

Wyszukiwarka

© Copyright 2024 modestprogrammer.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Regulamin. Polityka prywatności. Design by Kazimierz Szpin