Blog Dla Młodszych Programistów C#/.NET

21 września 2022
Poszukiwanie pracy jest jednym z najbardziej stresujących i obciążających zadań. Niezależnie od tego, czy pracy szuka się pierwszy czy kolejny raz, pojawia się lęk o poprawny wybór, o zapewnienie sobie właściwych warunków finansowych i satysfakcjonujących obowiązków. W tym artykule przybliżę Ci ten temat i opowiem na co warto zwracać uwagę przy wyborze pracy.

Na Co Zwracać Uwagę Przy Wyborze Miejsca Pracy Programisty?

Ocena potrzeb i oczekiwań


Rozpoczynając poszukiwania pracy trzeba zacząć od zdefiniowania swoich potrzeb i oczekiwań. Niezależnie od branży, wykonywana praca musi być zgodna z tym, czego się oczekuje.

Kluczowe aspekty, które należy poddać takiej ocenie, to:
 • wynagrodzenie,
 • czas pracy,
 • zakres obowiązków,
 • system motywacyjny,
 • dodatkowe obowiązki,
 • dodatkowe świadczenia,
 • możliwość awansu i dalszego rozwoju,
 • relacje pracownicze.
Ustalając swoje oczekiwania w tych kwestiach można będzie (jeszcze na etapie czytania ogłoszeń czy pierwszej rozmowy z potencjalnym pracodawcą) ustalić, czy wybrane miejsce, stanowisko, spełnia ustalone wymagania. Można założyć tutaj pewną elastyczność, jednak wykonywane obowiązki czy oferowane wymagania nie powinny w znacznym stopniu od nich odbiegać. Jeśli potencjalne miejsce pracy nie pokrywa się z oczekiwaniami, w pewnym momencie może pojawić się frustracja i ciągłe niezadowolenie, a tym samym stres, który utrudnia poprawne funkcjonowanie.

Wybierając pracę warto znać swoje oczekiwania i decyzję o zatrudnieniu podjąć w oparciu o te ustalenia, niż po kilku miesiącach szukać nowego miejsca pracy. Zatrudnienie, która odpowiada potrzebom, przynosi więcej satysfakcji, a pracownik bardziej przywiązuje się do danego miejsca i lepiej się w nim odnajduje.


Zgodność z zainteresowaniami


Przeglądając kolejne oferty należy ustalić przede wszystkim obszar zainteresowań oraz ocenić, w jakim stopniu miejsce pracy ma oferować zadania i obowiązki zgodne z tymi zainteresowaniami. Nie zawsze musi być to priorytetem, jednak zakłada się, że praca, która pokrywa się z tym, co się lubi, jest bardziej przyjemna i mniej obciążająca dla pracownika. Należy zweryfikować, w jakim stopniu chce się monetyzować zainteresowania i zawłaszczać je na rzecz wykonywanych obowiązków. Jeśli dąży się do tego, by praca pokrywała się z nimi, konieczne jest ustalenie tych obszarów, dziedzin, w których te zainteresowania można realizować. Im bardziej obowiązki pokrywają się z tym, co się lubi, tym większe prawdopodobieństwo, że na danym stanowisku pracownik odnajdzie się szybciej.

Jeśli praca jest wymagająca lub wiąże się z pracą poza wyznaczonymi godzinami, częstymi wyjazdami czy innymi trudniejszymi obowiązkami, satysfakcję i siłę do działania będzie przynosiło właśnie to, że robi się coś interesującego, co najczęściej sprawia przyjemność. To znacznie ogranicza ryzyko wypalenia zawodowego, co w niektórych branżach jest niezwykle istotne.

Jeśli praca zgodna z zainteresowaniami nie tylko nie jest priorytetem, ale również jest ostatnią rzeczą, o której się marzy, warto szukać w takich miejscach, które są skrajnie odmienne od tego, co lubi się robić. Choć wydaje się to trudniejsze, to faktem jest, że nie każdy chce łączyć pracę z zainteresowaniami, czyli z czymś, co ma odprężać po zakończeniu obowiązków zawodowych. Tak zróżnicowane podejścia powodują, że jeszcze przed poszukiwaniem pracy, warto ustalić, do której grupy osób się należy i co stanowi wartość nadrzędną. W ten sposób łatwiej będzie wybrać branże, w których chce się pracować, by zapewnić sobie pełną satysfakcję z wykonywanych obowiązków.


Forma współpracy


Obecnie, wybierając pracę, można nie tylko ustalić satysfakcjonujące wynagrodzenie czy poznać system motywacyjny i zakres obowiązków. Pracownik może stosować kryterium formy zatrudnienia. Jest to duża zmiana w porównaniu z sytuacją sprzed kilkunastu lat. Jeszcze do niedawna marzeniem wielu pracowników było podjęcie pracy w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. To gwarantowało, że pracownik przez lata może pozostać w jednej firmie i jeśli nie wydarzy się nic nieoczekiwanego, jeśli nie popełni się rażącego błędu, będzie można w niej zostać do emerytury.

Dziś praca w jednej firmie przez lata jest traktowana jako brak chęci do rozwoju. Coraz częściej staż pracy w jednej firmie to 4-8 lat, po czym pracownik decyduje się na zmianę. Jest to powszechne w branżach dynamicznych, w których pojawiają się coraz to nowe firmy generujące większe zyski, z inną kulturą pracy i ciekawszymi warunkami. Obecnie dla pracownika ciekawszą alternatywą jest możliwość pracy zdalnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzenie własnej działalności. Daje im to większą swobodę w działaniu, więcej możliwości, a przede wszystkim komfort i poczucie większej kontroli nad swoją karierą.

Ciekawym rozwiązaniem jest również freelancing, dzięki któremu można realizować pojedyncze (choć nie wyklucza to dłuższej współpracy) projekty dla wybranych przez siebie klientów za stawki, które są bardziej satysfakcjonujące, niż stała pensja. Wybierając pracę ocenia się zatem nie stabilność zatrudnienia, ale dodatkowe możliwości, które się pojawiają. Nie zawsze zatem umowa o pracę stanowi kartę przetargową w ogłoszeniu. Zdecydowanie bardziej atrakcyjna może być praca zdalna lub w systemie hybrydowym.


Pensja to nie wszystko


Choć dla wielu osób to właśnie wynagrodzenie jest czynnikiem, na który zwraca się uwagę przy szukaniu pracy, nie może być ono jedynym kryterium.

Wybierając pracę warto zainteresować się również:
 • sposobem podejścia do pracowników,
 • możliwością uczestniczenia w procesie decyzyjnym,
 • zakresem samodzielności na danym stanowisku,
 • atmosferą w pracy: zarówno pomiędzy pracownikami, jak i z przełożonymi,
 • sposobem podejścia do wynagrodzenia i dodatkowych premii za szczególne osiągnięcia,
 • systemem motywacyjnym i jego założeniami,
 • możliwościami i korzyściami stworzonymi dla pracowników,
 • wyglądem firmy,
 • możliwością awansu,
 • możliwością rozwoju osobistego,
 • dodatkowymi rozwiązaniami przeznaczonymi dla pracowników,
 • relacjami z klientami czy kontrahentami.
Każdy z tych elementów pokazuje, jaka jest kultura organizacyjna w danym miejscu. Mimo, że pozornie wydaje się to wartością drugorzędną i czynnikiem, który da się pominąć, jeśli lubi się swoją pracę, to nie zawsze jest to zgodne ze stanem faktycznym. Jeśli bowiem w miejscu pracy atmosfera jest trudna, pracownicy są nieustannie pomijani (nawet jeśli decyzje czy działania dotyczą bezpośrednio ich osoby lub stanowiska), jeśli nie dba się o integrację czy satysfakcję pracowników, trudno na dłuższą metę zaangażować się w taką pracę.

Wybierając miejsce pracy warto zdecydować się na te firmy, które cieszą się opinią dobrego pracodawcy. W tym przypadku pojawiają się większe szanse na to, że pracodawca ma świadomość, że szacunek do pracownika jest bardzo ważny.

Wybierając firmę ukierunkowaną stricte na pracowników i na ich komfort, zyska się również więcej możliwości do rozwoju, awansu i do wprowadzania zmian, które usprawnią wykonywanie obowiązków i zwiększą tym samym efektywność pracownika. Niezależnie od oczekiwań i od tego, jak dużą wagę przywiązuje się do relacji pracowniczych, warto ocenić, jak to wygląda w ramach wybranej firmy. Jeśli jest duża rotacja osób zatrudnionych, jeśli pojawiają się opinie o konfliktach, sporach lub trudnej atmosferze, należy rozważyć czy koszt pracy w takim miejscu nie będzie przewyższał ewentualnych korzyści. Oczywiście atmosferę czy charakter relacji trudno ocenić z zewnątrz, jednak zarówno bardzo złe, jak i bardzo dobre firmy są bardziej widoczne w przestrzeni internetowej.

Decydując się na dane miejsce pracy warto sprawdzić, co w mediach społecznościowych lub w Internecie pojawiło się na temat firmy. W ten sposób ograniczy się ryzyko znalezienia miejsca, w którym podejście do pracowników pozostawia wiele do życzenia. Jest to zawsze ocena powierzchowna, jednak pewnych opinii czy sygnałów nie należy lekceważyć. Wybierając miejsce pracy warto mieć świadomość ewentualnych problemów, na które trzeba zwrócić uwagę lub przystosować się do pewnych standardów.

Dotyczy to również pozytywnych aspektów, np. duży nacisk na pracę zespołową, ścisła integracja, częste imprezy czy wyjazdy integracyjne. Jeśli szukając pracy nie chce się nadmiernie integrować z zespołem, jeśli warunki tak dużej zażyłości nie odpowiadają i preferuje się pracę samodzielną lub w bardziej oficjalnych warunkach, gdy chce się mieć większą kontrolę nad ingerencją pracy w czas wolny lub charakter relacji, który chce się utrzymać w miejscu pracy, również trzeba sprawdzić, jaka jest kultura organizacyjna. W ten sposób można uniknąć niekomfortowych sytuacji, które mogą zakłócać dobre samopoczucie.


Ostrożność zawsze jest przydatna


Szukając pracy należy zachować szczególną ostrożność. Jest to potrzebne głównie do tego, by wyszukana oferta pracy nie stała się pułapką. Rynek pracy jest coraz częściej przesycony ofertami, które sygnalizują, że w danym miejscu pracownik może być wykorzystywany lub jego prawa nie są przestrzegane w należyty sposób. Często jest to już widoczne na poziomie samego ogłoszenia. Jeśli w ogłoszeniu nie ma informacji o wynagrodzeniu (nadal nie wszystkie firmy rozumieją rolę tego czynnika przy wyborze pracy), pojawia się informacja o nienormowanym czasie pracy czy elastyczności, może to być sygnałem do tego, że praca ta będzie w znacznym stopniu odbywać się poza wyznaczonymi godzinami, a dyspozycyjność pracownika będzie miała kluczowe znaczenie.

Szukając pracy warto dokładnie przeczytać ogłoszenie i zastanowić się, na ile można sobie pozwolić na pewne odstępstwa, a kiedy będzie to zbyt obciążające. Wyznaczenie priorytetów i granic pozwoli na łatwiejsze rozpoznanie podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej, czy oferowane warunki są faktycznie zgodne z oczekiwaniami. Choć jest to etap końcowy i taki, który w najmniejszym stopniu można samodzielnie ocenić, to warto zachować czujność, by mieć świadomość, na ile informacje z ogłoszenia pokrywają się z ofertą przedstawioną podczas rozmowy. To pozwoli podjąć decyzję, czy zaproponowane warunki są zgodne z oczekiwaniami i czy będą one gwarancją satysfakcji, jeśli pracę uda się dostać.

Niezależnie od branży, szukając pracy należy zwrócić uwagę na podejście do pracowników, na postawy osób przeprowadzających rekrutację oraz na ogólne warunki panujące w firmie.

To wszystkie na dzisiaj. Jeżeli taki artykuł Ci się spodobał, to koniecznie dołącz do mojej społeczności – darmowe zapisy, gdzie będziesz również miał dostęp do dodatkowych materiałów i przede wszystkim bonusów. Do zobaczenia w kolejnym artykule.

Poprzedni artykuł - Własny Projekt, Czyli Jak Skutecznie Uczyć Się Programowania?
Autor artykułu:
Kazimierz Szpin
Kazimierz Szpin
Programista C#/.NET. Specjalizuje się w ASP.NET Core, ASP.NET MVC, ASP.NET Web API, Blazor, WPF oraz Windows Forms.
Autor bloga ModestProgrammer.pl
Dodaj komentarz

Wyszukiwarka

© Copyright 2024 modestprogrammer.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Regulamin. Polityka prywatności. Design by Kazimierz Szpin