Blog Dla Młodszych Programistów C#/.NET

14 czerwca 2022
Ubiegając się o pracę trzeba przede wszystkim przygotować odpowiednie CV. To dzięki niemu potencjalny pracodawca poznaje kandydata i jego możliwości. Na tej podstawie podejmuje decyzję o jego zatrudnieniu. Im bardziej atrakcyjne CV, im więcej rzeczy do zaprezentowania, tym większe szanse na to, by przyszły pracodawca zwrócił uwagę na danego kandydata.

Najważniejsze Wskazówki Jak Napisać Dobre Programistyczne CV

Unikaj ogólników


Przygotowując CV należy przede wszystkim unikać ogólników. Jeśli nie można czegoś doprecyzować, jeśli nie pamięta się pełnych nazw kursów, szkoleń, jeśli nie da się uszczegółowić pewnych umiejętności czy zainteresowań, nie trzeba wspominać tego w CV. Stosowanie ogólników pokazuje, że dana umiejętność, hobby czy kurs nie są dla danej osoby istotne, nie przydaje się w codziennej pracy.

Jeśli coś wykorzystuje się w pracy, jeśli się czymś zajmuje na co dzień, zdecydowanie łatwiej doprecyzować obszar zainteresowań czy pracy. Nie trzeba stosować ogólników tam, gdzie wiedza jest szeroka i ma charakter nie tylko teoretyczny, ale i praktyczny, dlatego w aplikacji warto unikać ogólników, które mogą pokazać potencjalnemu pracodawcy, że ma się świadomość, że powinno się je zawrzeć w aplikacji na stanowisko programisty, ale niekoniecznie ma się już konkretną wiedzę na temat tego, jak to wykorzystać.


Doświadczenie ważniejsze, niż edukacja


Na stanowisku programisty, najważniejsze są posiadane umiejętności i doświadczenie. Nie musi być to jednak doświadczenie w konkretnej firmie, na określonym stanowisku. W tej rubryce można bowiem wpisywać również prowadzone indywidualnie projekty, staże, praktyki czy też działalność na zasadzie wolontariatu, która dotyczyła programowania (np. aplikacja czy program przeznaczony dla jednostki pozarządowej lub dla fundacji, itp.).

Szukając dobrego programisty pracodawcy coraz częściej mają świadomość, że ich doświadczenie zawodowe, faktyczne umiejętności związane bezpośrednio z programowaniem są zdecydowanie ważniejsze, niż posiadane wykształcenie. Przygotowując CV warto wpisać wszystkie projekty, w których się uczestniczyło (jeśli pokrywają się z profilem działalności firmy lub uwzględniają kompetencje czy umiejętności ujęte w ogłoszeniu). W ten sposób pracodawca będzie widział potencjał pracownika, a przede wszystkim, będzie w stanie ocenić, czy ten odnajdzie się na stanowisku.

Oczywiście dysponując wykształceniem kierunkowym należy uwzględnić to w swoim CV. Jest to duży atut, który przy większej konkurencji i w przypadku kandydatów z podobnymi umiejętnościami i niewielkim doświadczeniem zawodowym może przeważyć. Niemniej, jeśli nie ma się stosownego wykształcenia, nie trzeba się zrażać i rezygnować z aplikacji. Jeśli tylko dysponuje się praktyczną wiedzą i doświadczeniem, również ma się określony potencjał, który dla pracodawcy jest ważny.

Uzupełniając rubrykę doświadczenie i edukacja warto zastanowić się nad tym, w którym obszarze ma się więcej do uzupełnienia i na to kłaść nacisk w liście motywacyjnym. Brak doświadczenia zawodowego jest szczególnie powszechny u początkujących programistów, dlatego tak ważne jest, by myśląc o karierze w tym zawodzie realizować niewielkie projekty, dodatkowe zlecenia (nawet jeśli początkowo są darmowe lub za niewielkie pieniądze). Jest to bowiem inwestycja w swoje CV. Im będzie ono bardziej rozbudowane, tym większe szanse na to, że przyciągnie uwagę rekrutera. Warto okres studiów czy samokształcenia przeznaczyć nie tylko na naukę, ale również na pozyskiwanie umiejętności oraz pozycji do swojego portfolio.


Nacisk na samorozwój


W CV największy nacisk zawsze warto kłaść na samorozwój. Pod tym pojęciem najczęściej kryją się dodatkowe kursy, szkolenia, warsztaty czy webinary, które pomagają podnieść kwalifikacje, uaktualniają wiedzę lub pozwalają na opanowanie nowych wiadomości. Nie zawsze chodzi o ilość szkoleń czy zajęć. Częściej chodzi o ich jakość oraz przydatność na danym stanowisku.

Myśląc o budowaniu swojej pozycji zawodowej warto wybierać takie kursy czy szkolenia, które:
  • podnoszą kwalifikacje pozwalające na uzyskanie awansu,
  • rozszerzają posiadaną wiedzę z zakresu konkretnego języka programowania, w którym programista najczęściej się porusza,
  • uaktualniają wiedzę, z której w codziennych obowiązkach programista nieustannie korzysta,
  • zwiększają zakres posiadanych kompetencji.
Ważne jest, aby każde szkolenie było realizowane w określonym celu. Nie chodzi bowiem, by wiedzieć wszystko czy też zdobyć podstawowe informacje z wielu obszarów wiedzy jednocześnie. Należy ustalić określony kierunek rozwoju. Tylko jeśli te działania będą spójne i będą przedstawiały logiczną całość, potencjalny pracodawca będzie brał je pod uwagę.

Jeśli okaże się, że kandydat w swoim dorobku ma kilkadziesiąt szkoleń czy kursów, które realizowane były w różnych obszarach, pracodawca będzie je postrzegał jako chaotyczne. Trudno bowiem określić, jakie są realne zainteresowania kandydata, który zamiast kształcić się w jednej dziedzinie, próbuje zrozumieć wszystko jednocześnie. Jeśli posiada się w swoim dorobku wiele zróżnicowanych szkoleń w jednym CV, warto wskazać tylko te, które mogą być docenione przez pracodawcę lub pokażą kompetencje, które przydają się na wybranym stanowisku. W ten sposób można pokazać się z jak najlepszej strony.


Dodatkowe umiejętności


Każdy programista poza posiadanym doświadczeniem zawodowym i odpowiednimi kwalifikacjami, powinien wyróżniać się także szeregiem umiejętności przydatnych na danym stanowisku. Są to nie tylko umiejętności pozwalające na sprawne posługiwanie się językiem programowania, zdolności stricte techniczne lub polegające na logicznym i analitycznym myśleniu. To również szereg kompetencji miękkich, dzięki którym łatwiej wykonać swoje obowiązki. To także umiejętności, które pomagają funkcjonować w ramach struktury organizacyjnej i podejmować współpracę z innymi członkami zespołu.

Do takich umiejętności zaliczyć należy m.in.:
  • elastyczność,
  • umiejętność budowania przyjaznej atmosfery,
  • zdolność do kompromisu,
  • spostrzegawczość,
  • samodzielność,
  • kreatywność.
Każda z tych cech, choć nie kojarzy się bezpośrednio ze stanowiskiem programisty, daje możliwość odnalezienia się w zespole. Dla potencjalnego pracodawcy są to bardzo ważne umiejętności. W oparciu o nie można budować spójny, dobrze zintegrowany zespół, który będzie tworzył pozytywną atmosferę. Choć praca programisty najczęściej ma charakter indywidualny, to pracując w siedzibie firmy istotne jest, by pracownicy potrafili ze sobą rozmawiać i przebywać w jednym miejscu.

Niezależnie od tego, jakimi cechami się dysponuje, jakie dodatkowe umiejętności się posiada, warto je wskazać w CV. Każdorazowo należy je skonfrontować z ogłoszeniem, na które wysyłana jest aplikacja. Jeśli będą one pokrywać się z oczekiwaniami pracodawcy, zdecydowanie łatwiej będzie wzbudzić zaufanie i przyciągnąć uwagę rekruterów. Nie należy jednak w tym przypadku kłamać lub wymieniać tych umiejętności, których się nie posiada. W przypadku kompetencji miękkich, łatwo je zweryfikować.

Doświadczony rekruter będzie w stanie rozpoznać, czy osoba legitymująca się określonymi umiejętnościami faktycznie je posiada. Jeśli nie dysponuje się odpowiednimi cechami, można je pominąć. Jeśli rekruter czy potencjalny pracodawca zorientuje się, że w CV ujęto nieprawdziwe informacje, straci zaufanie. Wówczas nawet najlepsze kompetencje, największe doświadczenie, nie pomoże w uzyskaniu wymarzonej pracy.


Zainteresowania tylko sprecyzowane


W niektórych wzorach CV pojawia się też miejsce na zainteresowania. Nie jest to powszechne i coraz więcej osób rezygnuje z wypełniania tej rubryki, niemniej może być ona również doceniona przez pracodawcę. Najczęściej ma to miejsce wówczas, gdy kandydat ma nietypowe zainteresowanie lub jego hobby jest zgodne z tym, co lubi rekruter lub co jest lubiane w firmie. Jeśli uprawia się ekstremalne sporty, interesuje się niszowymi zagadnieniami lub ma się osiągnięcia w jakiejś dziedzinie, warto to w zainteresowaniach wpisać.

Niezależnie od stanowiska, na które programista będzie aplikował, powinien unikać wpisywania ogólnych sformułowań. Jeśli ktoś interesuje się muzyką, podróżami, książkami czy kuchnią, nie zrobi na nikim wrażenia, nie przyciągnie to niczyjej uwagi. Co więcej, kandydatura nie będzie wyróżniała się na tle innych. Wpisując ogólne zainteresowania wywołuje się poczucie, że wpisuje się to, co w danej chwili jest popularne. Brak sprecyzowanych zainteresowań pokazuje, że kandydat nie ma żadnego konkretnego obszaru, który go ciekawi.

Chcąc wzbudzić ciekawość potencjalnego pracodawcy czy rekrutera, należy wpisać takie zainteresowania, które przyciągną uwagę, pokażą znajomość tematu i mogą stać się tematem do dyskusji w czasie prowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. Co więcej, atrakcyjne hobby pokazuje, że dany kandydat jest ciekawą, pełną entuzjazmu osobą, która koncentruje się nie tylko na pracy, ale i dba o swój rozwój. Taki kandydat jest szczególnie atrakcyjny dla potencjalnego pracodawcy.


Podsumowanie


Przygotowując CV należy dopasować je do konkretnego stanowiska i profilu działalności firmy. Choć programista, który ubiega się o pracę w swoim zawodzie ma ograniczone możliwości przygotowania swojej aplikacji, to w dalszym ciągu, nie powinno się rozsyłać jednego wzoru do każdej firmy. W ten sposób CV lepiej odzwierciedla dopasowanie kandydata do danego stanowiska a pracodawcy pokazuje cechy, które są najważniejsze w wybranym kandydacie.

To wszystkie na dzisiaj. Jeżeli taki artykuł Ci się spodobał, to koniecznie dołącz do mojej społeczności – darmowe zapisy, gdzie będziesz również miał dostęp do dodatkowych materiałów i przede wszystkim bonusów. Do zobaczenia w kolejnym artykule.

Poprzedni artykuł - Marka Osobista Programisty Sposobem Na Lepsze Jutro
Autor artykułu:
Kazimierz Szpin
Kazimierz Szpin
Programista C#/.NET. Specjalizuje się w ASP.NET Core, ASP.NET MVC, ASP.NET Web API, Blazor, WPF oraz Windows Forms.
Autor bloga ModestProgrammer.pl
Dodaj komentarz

Wyszukiwarka

© Copyright 2024 modestprogrammer.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Regulamin. Polityka prywatności. Design by Kazimierz Szpin