Blog Dla Młodszych Programistów C#/.NET

9 września 2018
Tagi: JavaScript
Dzisiaj omówię Ci bardzo często używany w JavaScript wbudowany obiekt zawierający właściwości i metody związane z funkcjami matematycznymi - obiekt Math. Podobny obiekt jest używany również w innych językach programowania. W artykule opiszę Ci kilka często używanych funkcji, zobaczysz jak ich używać. Spis wszystkich funkcji i właściwości znajdziesz na stronie internetowej: Math, myślę że nie warto żebym rozpisywał Ci wszystkie te funkcję w tym artykule. Najważniejsze żebyś zapamiętał, że jeżeli potrzebujesz jakiejś funkcji matematycznej to właśnie najlepiej zajrzeć do tej dokumentacji, tam też znajdziesz przykłady użycia.

Kilka przykładów użycia:

Stała Eulera:
console.log(Math.E); //2.718281828459045
Logarytm naturalny z 2:
console.log(Math.LN2); //0.6931471805599453
Logarytm naturalny z 10:
console.log(Math.LN10); //2.302585092994046
Logarytm o podstawie 2 z E:
console.log(Math.LOG2E); //1.4426950408889634
Logarytm o podstawie 10 z E:
console.log(Math.LOG10E); //0.4342944819032518
Liczba PI:
console.log(Math.PI); //3.141592653589793
Pierwiastek kwadratowy z 0.5:
console.log(Math.SQRT1_2); //0.7071067811865476
Pierwiastek kwadratowy z 2:
console.log(Math.SQRT2); //1.4142135623730951
Obliczanie cosinusa z liczby 0:
console.log(Math.cos(0)); //1
Generowanie losowej liczby z przedziału 0 do 1:
console.log(Math.random()); //0.3793105642483977
console.log(Math.random()); //0.5472728001652255
console.log(Math.random()); //0.5457405973663523
Generowanie losowej liczby z przedziału podanych liczb może wyglądać w taki sposób:
function getRandom(min, max) {
    return Math.random() * (max - min) + min;
}
console.log(getRandom(21,45)); //25.628711588867723
console.log(getRandom(21,45)); //44.95301718211663
console.log(getRandom(55,66)); //61.58936068796603
console.log(getRandom(123,311)); //197.4565926350886
Zaokrąglanie liczby:
console.log(Math.round(34.54)); //35
console.log(Math.round(34.14)); //34
Zaokrąglanie liczby w górę:
console.log(Math.ceil(34.14)); //35
Zaokrąglanie liczby w dół:
console.log(Math.floor(34.14)); //34
Generowanie losowej liczby całkowitej z przedziału podanych liczb może wyglądać w taki sposób:
function getRandomInt(min, max) {
    min = Math.ceil(min);
    max = Math.floor(max);
    return Math.floor(Math.random() * (max - min)) + min;
}
console.log(getRandomInt(1, 10)); //4
console.log(getRandomInt(1, 10)); //5
console.log(getRandomInt(12, 90)); //79
console.log(getRandomInt(131, 3310)); //139
Wartość bezwzględna z liczby:
console.log(Math.abs(-1)); //1
Wybór największej liczby z podanych liczb:
console.log(Math.max(1, 2, 3, 4, 5, 6)); //6
Wybór najmniejszej liczby z podanych liczb:
console.log(Math.min(1, 2, 3, 4, 5, 6)); //1
Myślę, że tyle przykładów wystarczy po więcej zapraszam na oficjalną dokumentacje, do której link umieściłem powyżej.

To wszystko co chciałem Ci przekazać w tym artykule. Zapraszam Cię do kolejnych artykułów z serii podstaw programowania w języku JavaScript.

Poprzedni artykuł - Typy wartościowe oraz typy referencyjne w JavaScript.
Następny artykuł - Obiekt String w JavaScript.
Autor artykułu:
Kazimierz Szpin
Kazimierz Szpin
Programista C#/.NET. Specjalizuje się w ASP.NET Core, ASP.NET MVC, ASP.NET Web API, Blazor, WPF oraz Windows Forms.
Autor bloga ModestProgrammer.pl
Dodaj komentarz
© Copyright 2024 modestprogrammer.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Regulamin. Polityka prywatności. Design by Kazimierz Szpin