Blog Dla Młodszych Programistów C#/.NET

Wielu młodych programistów stojąc u progu swojej kariery zawodowej obawia się swojej pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej. Choć wielu z nich angażuje się zarówno w różne inicjatywy, jak i liczne projekty programistyczne, wyróżniając się mimo młodego wieku ciekawym CV oraz bogatym portfolio, to jednak mimo wszystko część z nich wciąż obawia się swojego pierwszego doświadczenia rekrutacyjnego.

Chcąc jak najlepiej przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, poszukują w Internecie cennych rad i praktycznych wskazówek. Część z nich podejmuje różnego rodzaju działania przygotowawcze – m.in. zgłębia podstawowe informacje o firmie, notuje odpowiedzi na często zadawane pytania, a także sporządza listę pytań, które warto zadać rekruterom. Dobre przygotowanie do rozmowy to bowiem pół sukcesu.

Wykazując zainteresowanie przyszłym miejscem pracy, udowadniamy zarówno swoją wnikliwość, dociekliwość, ale także solidne przygotowanie do rozmowy. Z kolei odpowiednio skonstruowane pytania pozwalają nie tylko dowiedzieć się więcej na temat potencjalnego pracodawcy, lecz także odpowiedzieć sobie na pytanie, czy tak naprawdę chcemy podjąć pracę właśnie na tym stanowisku.

Programista Na Rozmowie Kwalifikacyjnej – Jakie Własne Pytania Zadawać Rekruterom?


Z czego wynika wolny wakat?


Jedną z kluczowych kwestii, o którą warto pytać podczas rozmowy kwalifikacyjnej jest przyczyna dla, której wolny jest ten wakat, o który się ubiegasz. Warto wiedzieć, dlatego właściwie prowadzona jest rekrutacja na to stanowisko - czy jest to związane z zapotrzebowaniem na dodatkowe wsparcie zespołu, koniecznością zastępstwa osoby tymczasowo wyłączonej z pracy lub przebywającej na urlopie, czy też potrzebą zatrudnienia kogoś na miejsce zwolnionej osoby.

Mając taką informację możemy stwierdzić, czy w tym zakładzie pracy są szanse rozwoju, czy pracownicy są zadowoleni, a także czy występują problemy organizacyjne, które demotywują pracowników. Taka wiedza jest pewną wskazówką mówiącą o tym, czego można spodziewać się w tym miejscu pracy.

Niekiedy ciekawość wzbudza to, dlaczego dotychczasowy pracownik zdecydował się zrezygnować z pracy. Starając się zrozumieć jakie motywy nim kierowały i co było tego bezpośrednią przyczyną próbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, czy były to wewnętrzne pobudki, czy raczej niezadowolenie wynikające z dotychczasowego miejsca pracy.


Jakie są kolejne etapy rekrutacji?


Aplikując na interesujące Cię stanowisko nie zawsze masz świadomość tego, jak będzie wyglądał cały proces rekrutacyjny. Jedne firmy upubliczniają to w ogłoszeniu rekrutacyjnym, inne mają swój wewnętrznie przyjęty schemat rekrutacji i nie ujawniają go otwarcie. Warto jednak już na tym etapie dopytać się, jakie są kolejne etapy procesu rekrutacyjnego.

Taka wiedza pozwoli Ci nie tylko odpowiednio przygotować się do kolejnych etapów rekrutacji, lecz także daje pogląd na to co Cię czeka. Szukając pracy często aplikujemy na różne stanowiska jednocześnie, dlatego warto wiedzieć, kiedy możemy spodziewać się ostatecznych wyników rekrutacji, aby móc odpowiednio ustosunkować się do rekrutacji w innych zakładach pracy.


Chciałbym się dowiedzieć coś więcej o firmie…


Przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej przeglądasz stronę firmową w poszukiwaniu ważnych informacji o potencjalnie przyszłym pracodawcy. Chcąc być w pełni przygotowanym do rozmowy, próbujesz zadbać o to, aby nic Cię nie zaskoczyło, a w momencie, gdy rekruter zada Ci pytanie: "Co udało się Pani/Panu dowiedzieć o firmie" móc udowodnić, że nie tylko posiadasz niezbędne informacje, lecz także potrafisz wyciągać trafne wnioski.

Warto przy tej okazji zadać rekruterowi kilka celnych pytań, aby udowodnić swą wnikliwość i chęć poszerzania swojej wiedzy. Być może podczas przygotowań się do rozmowy kwalifikacyjnej coś szczególnego przykuło Twoją uwagę – warto o to dopytać, na pewno Twoja dociekliwość wyróżni Cię to pośród innych kandydatów.


Jakie są obowiązki na tymże stanowisku?


Nawet jeśli masz już doświadczenie w pracy programisty i wiesz czego możesz się spodziewać na tym stanowisku pracy, warto doprecyzować kwestię obowiązków już na etapie rekrutacji. Ta informacja może bowiem bezpośrednio wpłynąć na Twój wybór dotyczący przyszłej pracy właśnie w tym zakładzie pracy.

Być może nie wszystkie obowiązki na pierwszy rzut oka wydadzą Ci się być ciekawe i satysfakcjonujące, a część z nich może nigdy nie wykonywałeś - warto więc podjąć ten temat już na etapie rekrutacji, aby wiedzieć, jaka odpowiedzialność spoczywa na osobie sprawującej dane stanowisko i w jakim stopniu może ona liczyć na wsparcie zespołu.


Jak wygląda typowy dzień pracy na tym stanowisku?


Często zakres obowiązków to jedno, a codzienna praca to drugie. Warto zapytać, jak wygląda codzienna praca na tym stanowisku, jaki jest zakres odpowiedzialności, jaki jest charakter tej pracy i jakie realizowane są obecnie projekty – warto wiedzieć z wyprzedzeniem co Cię czeka, aby móc odpowiednio wcześniej określić, czy taki rodzaj pracy jest faktycznie dla Ciebie.


Jaka odpowiedzialność będzie spoczywała na mnie?


Im wyższe stanowisko, tym większa odpowiedzialność. Jednak niezależnie od zajmowanego stanowiska każdy z pracowników musi wykazywać się pewną samodzielnością.

Warto dowiedzieć się, jaki poziom samodzielności wymagany jest na tym stanowisku. Dopytaj za jakie obszary będziesz odpowiedzialny sam, w jakich tematach będziesz jedynie współuczestniczył, a o czym będzie decydował tylko kierownik projektu.


W jaki sposób będą mierzone efekty mojej pracy?


Ważne jest także, abyś wiedział w jaki sposób mierzona będzie Twoja efektywność. Mając tego świadomość będziesz wiedział, na jakie aspekty zwrócić uwagę i czego będą od Ciebie oczekiwali Twoi przełożeni.


Jaka jest ścieżka kariery zawodowej na tym stanowisku?


Niezależnie od tego, na jakie stanowisko aplikujesz, ważne są także możliwe szanse rozwoju zawodowego. Warto jest więc zapytać się o ewentualną ścieżkę kariery zawodowej i możliwe szanse awansu. Wiele osób, szczególnie u progu swojej ścieżki zawodowej nie wybiega aż tak daleko w przyszłość.

Warto mimo wszystko jednak mieć sprecyzowane plany i jasno określone cele zawodowe, do których chcielibyśmy dążyć. Dobrze jest więc wiedzieć już na etapie rekrutacji, czy są one możliwe do spełnienia właśnie w tym miejscu pracy.

Każdy prędzej czy później dąży do rozwoju zawodowego, starając się angażować w coraz to bardziej rozwojowe projekty, dążąc stopniowo do awansu zawodowego – warto więc wiedzieć co może Cię czekać właśnie w tym zakładzie pracy.


Jak wygląda okres wdrożenia stanowiskowego?


Warto także wiedzieć, w jaki sposób zwyczajowo przebiega proces wdrażania nowego pracownika. Oczywiste jest, że im wyższe stanowisko, tym większe wymagania stawiane są wobec takiego pracownika. Ważne jest jednak, aby już na etapie rekrutacji mieć świadomość tego co nas czeka, aby móc wiedzieć, czy będzie to stopniowe przyuczania do codziennych obowiązków, czy raczej skok na głęboką wodę.

Dla nowego pracownika zwykle przewidziany jest dokładny plan szkoleniowy zakładający przejście przez kolejne etapy i poznanie wszystkich ważnych aspektów pracy na danym stanowisku. Nowa praca wiąże się często także z przejściem przez wiele formalności, niezbędnych do rozpoczęcia pracy na docelowym stanowisku.


Jak wygląda zespół?


Dla wielu młodych ludzi atmosfera w pracy jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących zadowolenie z wykonywanej pracy. Dobrze jest więc wiedzieć z jakimi osobami będziesz musiał pracował na co dzień.

Czy jest to młody zespół, czy raczej wiekowo zróżnicowany? Czy większą część członków działu stanowią mężczyźni, czy raczej kobiety? Czy to jest duży zespół, czy raczej mniejszy?

Warto jest wiedzieć co zastaniesz pierwszego dnia pracy. Jedni wolą pracować w młodszym zespole, inni z kolei w kwestiach biznesowych lepiej dogadują się z mężczyznami – warto już na tym etapie wiedzieć coś więcej o zespole, z którym przyjdzie Ci pracować.


Z kim będę współpracować?


Praca programisty w dużej mierze opiera się na działaniach zespołowych. Realizując projekty komercyjne niezbędne jest współpracowanie z innymi członkami zespołu, m.in. w kwestii podziału obowiązków i bieżącego monitorowania postępów prac.

Warto więc dopytać się, jak będzie wyglądała Twoja praca w kontekście prac zespołowych – z kim będziesz musiał współpracować, w jaki sposób będzie dzielona Twoja praca, na czym będzie spoczywała Twoja odpowiedzialność w kontekście pracy całego zespołu.

Taka informacja pozwoli Ci uzmysłowić sobie już wcześniej wszystkie ważne aspekty pracy na tym stanowisku.


Jaki jest tryb i godziny pracy?


W branży IT często praktykowanym trybem pracy jest elastyczny czas pracy, dostosowywany indywidualnie, według aktualnego natężenia pracy i bieżącej sytuacji w firmie. Taki tryb pracy pozwala pogodzić życia prywatne z zawodowym. Ważne jest, aby już na wstępnie omówić tą kwestię, aby móc zaplanować sobie pozostałe aspekty życia.

Wielu programistów pracuje w trybie zdalnym, lub hybrydowym, realizując powierzone zadania w takich godzinach, w jakich jest im wygodnie pracować. Tak duża swoboda często możliwa jest jedynie na bardziej samodzielnych i niezależnych stanowiskach.

Doświadczeni programiści często łączą się zdalnie z innymi członkami jedynie podczas meetingów i code review, a swoje codzienne obowiązki realizują w zaciszu swojego domu.

Być może na początku będziesz musiał pracować jedynie stacjonarnie, dopasowując się do godzin pracy Twoich przełożonych, przyuczając się do swoich obowiązków pod ich opieką, lecz z czasem zwykle można liczyć na większą niezależność. Warto jednak już na tym etapie omówić ten aspekt.


Jakie benefity proponowane są pracownikom?


W wielu firmach praktykowane jest stosowanie benefitów pozapłacowych. Zwykle są to karnety sportowe, bilety na wydarzenia kulturalne, comiesięczne wyjazdy integracyjne, pakiety medyczne, czy chociażby owocowe czwartki.

Korzystając z tego typu udogodnień pracownik może nie tylko oszczędzić pieniądze, lecz także skorzystać z wielu ciekawych inicjatyw. Firmy pro-pracownicze, proponujące pracownikom tego typu benefity są postrzegane w oczach pracowników jako bardziej "ludzkie" i "atrakcyjne".

Pracownik takiej firmy czuje, że pracodawca rozumie jego potrzeby i wychodzi naprzeciw jego oczekiwaniom. Warto dopytać się już na etapie rozmowy kwalifikacyjnej o proponowane benefity pozapłacowe. Często takie dodatkowe udogodnienia są w stanie przesądzić o ostatecznej decyzji dotyczącej miejsca zatrudnienia.


Podsumowanie


Odpowiednie przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej często okazuje się być kluczem do sukcesu. Wiele osób przy tak dużym stresie związanym z procesem rekrutacyjnym zapomina, że prócz odpowiadania na pytania, ważne jest także zadawanie pytań. Właściwie nawiązana komunikacja pozwala uwydatnić nie tylko posiadaną wiedzę, lecz także ważne cechy interpersonalne.

Dzięki temu sprawiamy ważenie osoby wnikliwej, dociekliwej i zaangażowanej. Zadając trafne pytania udowadniasz, że faktycznie jesteś zainteresowany firmą i jej sposobem funkcjonowania. Uzyskane informacje pozwolą także dowiedzieć się, czego możesz się spodziewać w tym miejscu pracy, dzięki temu będziesz wiedział, czy masz szansę poradzić sobie z codziennymi obowiązkami, zgrać się z zespołom oraz rozwijać się zawodowego.

Ponadto będziesz miał świadomość jak zachowywać się na co dzień, czego unikać i co zrobić, aby spotkać się z aprobatą swoich przełożonych, co nie tylko pozwoli Ci szybciej zaaklimatyzować się w nowym miejscu pracy, lecz także wpłynie na sposób postrzegania Cię przez współpracowników i przełożonych. Z pewnością umożliwi Ci to odpowiedzenie sobie na pytanie, czy te miejsce pracy jest tym czego szukasz.

To wszystkie na dzisiaj. Jeżeli taki artykuł Ci się spodobał, to koniecznie dołącz do mojej społecznościdarmowe zapisy, gdzie będziesz również miał dostęp do dodatkowych materiałów i przede wszystkim bonusów. Do zobaczenia w kolejnym artykule.

Poprzedni artykuł - Scrum w Pigułce – Wprowadzenie Do Scrum w 10 Minut
Następny artykuł - 12 Wskazówek Dla Programistów, By Pracować Bardziej Efektywnie
Autor artykułu:
Kazimierz Szpin
Kazimierz Szpin
Programista C#/.NET. Specjalizuje się w ASP.NET Core, ASP.NET MVC, ASP.NET Web API, Blazor, WPF oraz Windows Forms.
Autor bloga ModestProgrammer.pl
Dodaj komentarz

Wyszukiwarka

© Copyright 2024 modestprogrammer.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Regulamin. Polityka prywatności. Design by Kazimierz Szpin