Blog Dla Młodszych Programistów C#/.NET

11 lutego 2022
Programowanie to złożony proces myślowo – zadaniowy wymagający jednocześnie myślenia, rozumienia, pisania, testowania i debugowania, wymuszając na programiście nieustannej koncentracji. Z tego też powodu w tego rodzaju pracę wpisana jest pewna elastyczność i swoboda.

W tej branży często praktykowanym rozwiązaniem jest praca w trybie zdalnym lub hybrydowym, z możliwością realizacji obowiązków w dowolnym wymiarze godzinowym. Takie rozwiązanie ma na celu stworzenie developerowi jak najlepszych warunków do pracy własnej, ponieważ w tej pracy liczy się przede wszystkim efektywność.

Tego typu ułatwienia mają na celu wzmocnienie produktywności pracownika. Mimo tego nawet najlepszemu programiście zdarzają się rozproszenia. Uciekające myśli, problemy z koncentracją – to nierzadkie symptomy przepracowania, wynikające z mało optymalnej pracy.

Praca programisty wymaga bowiem jednoczesnego przetwarzania kilku procesów, lecz czasami po prostu trudno jest skoncentrować się na jedynym. Dlatego też bardzo ważne jest więc wypracowanie indywidualnego stylu pracy, który pozwoliłby osiągnąć jak najlepsze rezultaty.

12 Wskazówek Dla Programistów By Pracować Bardziej Efektywnie


1) Planowanie i organizowanie


Dobra organizacja pracy własnej to połowa sukcesu w drodze do efektywnej pracy programisty. Najważniejsze jest bowiem odpowiednie planowanie i dzielenie zadań. Ważne jest, aby gospodarować swoim czasem w taki sposób, by mieć energię na wykonanie wszystkich zaplanowanych działań.

Aby móc sobie z tym poradzić, warto wspomagać się systemami ułatwiającymi zarządzanie projektem. Tego typu narzędzia umożliwiają tworzenie list czynności niezbędnych do wykonania danego zadania, a także opisywanie użytych funkcji, pojawiających się błędów oraz użytych technologii.

Do takich list można dodawać załączniki, przypomnienia i uwagi, a także delegować użytkowników do określonych fragmentów projektu, zapewniając sprawniejsze działanie zespołu developerskiego. Tego typu rozwiązania z pewnością wpływają na zwiększenie produktywności i wydajności pracy – zarówno tej indywidualnej, jak i zespołowej.


2) Priorytetyzuj zadania


W pracy programisty normą jest to, że ogrom codziennej pracy jest tak duży, że ciężko go niekiedy fizycznie przerobić. Z tego też powodu ważne jest stawianie priorytetów. Nie zawsze będziesz w stanie zrobić wszystko na raz, dlatego powinieneś być w stanie samodzielnie określać co w danej chwili jest najważniejsze.

Dzięki takiej praktyce będziesz wiedział w jakiej kolejności powinieneś wykonać pewne czynności, a które z nich możesz odłożyć w czasie, tak aby najlepiej wywiązywać się ze swoich zadań. Ważne jest także dbanie o to, aby nie robić wszystkiego na raz, unikając chaotycznego i nieuporządkowanego stylu pracy, który będzie niepotrzebnie powodował stres i rozproszenie.

Praktykując wspomniane metody będziesz w stanie szybciej doprowadzić dany projekt do ukończenia, czyniąc Cię efektywnym i bardziej produktywnym programistą.


3) Dziel projekt na mniejsze zadania


Masz do wykonania duży projekty komercyjny i na samą myśl czujesz stres i poddenerwowanie? Wcale tak nie musi być. Wystarczy, że podzielisz cały projekt na kilka mniejszych części.

Aby móc skutecznie to zrobić, zastosuj się do poniższych wytycznych:
  • Spójrz całościowo na projekt.
  • Zdefiniuj cele, wytyczne i założenia.
  • Rozpisz główne części projektu.
  • Podziel projekt na mniejsze części.
  • Zorganizuj pracę swoją oraz innych członków zespołu, przypisując zadania każdemu z nich (rozdziel pracę pomiędzy frontend i backend developerów).

Podczas realizacji poszczególnych części projektu nie należy zapominać, że każda kolejna część projektu łączy się z pozostałymi, a więc realizując poszczególne etapy należy stale mieć na uwadze główny cel projektu.


4) Rób systematycznie przerwy


Często developerzy w ferworze pracy nie są w stanie oderwać się od kodowania chociażby na chwilę. Będąc skoncentrowani na pracy zapominają o wszystkim wokół. Niekiedy zdarza się, że są tak przepracowani, że nie są w stanie ruszyć dalej, utknąwszy w "martwym punkcie".

Tego typu praca wymaga bowiem ciągłej gotowości umysłu i otwartości na nowe rozwiązania. Dlatego jedną z ważnych praktyk, bezpośrednio wpływających na efektywność pracy są przerwy. Systematyczne, krótkie przerwy pozwalają nie tylko odpocząć oczom, lecz także "przewietrzyć" umysł.

Im jesteśmy bardziej przemęczeni, tym potrzebujemy więcej czasu na rozwiązanie danego problemu. Nie dość, że zużyjemy więcej energii, to rezultaty nie będą tak zadowalające, jak podczas pracy z wypoczętym i "świeżym" umysłem.

Badania dowodzą, że regularne stosowanie przerw nie tylko zmniejsza stres, lecz także zwiększa wydajność pracy. Jeśli więc zdarzy Ci się kiedykolwiek utknąć podczas debugowania, odejdź na chwilę, zrób sobie krótką przerwę i za jakiś czas wróć z powrotem.


5) Monitoruj czas


Realizacja dużego, komercyjnego projektu często wymaga wyznaczania tzw. kamieni milowych, określających kluczowe w harmonogramie projektu zdarzenia realizowane w konkretnych ramach czasowych w cyklu życia projektu. Aby zapewnić odpowiednie wykonanie projektu, należy przestrzegać terminowej realizacji poszczególnych zadań wynikających z przyjętych założeń projektowych.

Z tego też powodu warto mierzyć czas poświęcany na działania związane z wykonywaniem poszczególnych etapów projektu. Istnieje wiele aplikacji wspomagających takie praktyki. Dzięki takim aplikacjom zapewniamy sobie kontrolę nad tym, ile w rzeczywistości zajęło nam rozwiązanie danego problemu oraz definiować poszczególne zadania oraz dbać o terminową ich realizację, otrzymując z aplikacji bieżące informacje zwrotne o kolejnych etapach oraz czasie poświęconym na realizację poszczególnych zadań.

Ponadto monitorowanie czasu pracy pozwala trzymać pieczę nad równowagą między pracą zawodową a życiem prywatnym, uświadamiając Cię np., że warto już tego dnia zakończyć pracę.


6) Minimalizuj wpływ czynników rozpraszających


Efektywny i zaangażowany programista to taki, który skupia się na swej pracy, unikając wpływu wszelkich negatywnych rozpraszaczy. Warto więc przed rozpoczęciem pracy przygotować sobie stanowisko w taki sposób, aby nic Cię nie rozpraszało.

Ważne jest eliminowanie na czas pracy wszelkich niekorzystanie działających na jakość pracy czynników. Takimi czynnikami mogą m. in. włączone media społecznościowe, komunikatory, rozmowy innych osób, muzyka, czy różnego rodzaju hałasy. Eliminuj wszystko to, co Cię rozprasza.


7) Nagradzaj się


Każdy człowiek podatny jest na różnego rodzaju motywatory, wpływające na zadowolenie z wykonywanej pracy i motywujące do dalszej, wytężonej pracy. Dla jednych są to czynniki zewnętrzne, a dla innych wewnętrzne. Skuteczna motywacja nie tylko wyzwala pozytywne emocje, lecz przede wszystkim uszczęśliwia – a jak wiadomo, człowiek zadowolony, to człowiek efektywny.

Dlaczego więc nie nagrodzić się po dobrze wykonanej pracy? Sam wybierz najlepszą formę nagrody – Ty najlepiej wiesz co sprawi Ci radość! Warto ustalić sobie już na początku nagrodę, która będzie efektywnym motywatorem, skłaniającym Cię do jak najlepszej realizacji bieżących zadań. Czyż taka praca nie staje się bardziej przyjemna?


8) Nie zapominaj o testowaniu


Istotnym etapem konstruowania prawidłowo funkcjonującego programu jest testowanie. Zastosowanie tego procederu pozwala uniknąć nieprzewidzianych błędów funkcjonalnych programu, czy aplikacji. Debugowanie kodu w oparciu o najnowsze narzędzia programistyczne jest dość proste, jednak przy bardziej złożonych projektach, trzeba być dość uważnym.

Bieżące testowanie programu, w tym oczywiście pisanie testów automatycznych umożliwia szybkie wyłapywanie błędów, pozwalając na sprawną aktualizację kodu. Nie zapominaj o częstym odpalaniu kompilatorów. Jest to ważne szczególnie na początku kariery programistycznej, kiedy nie jesteś jeszcze, aż tak wprawiony.

Warto, aby tego typu praktyka weszła Ci w nawyk, a wtedy unikniesz stresujących sytuacji, w których nie będziesz potrafił wyłapać błędu. Choć może to wydawać Ci się żmudne i pracochłonne, z pewnością takie działania uchronią kod przed niepotrzebnym naruszeniem w związku z nanoszonymi zmianami i modyfikacjami.


9) Eksperymentuj


Jak wiadomo, co programista to inny pomysł na rozwiązanie tego samego zagadnienia. Inny nie zawsze oznacza jednak gorszy. W programowaniu nie liczy się bowiem droga dojścia do danego rozwiązania, lecz zapewnienie szybkiego działania kodu oraz jego nie awaryjność.

Stosowanie alternatywnych rozwiązań na pewno jest dobrą praktyką. Takie eksperymentowanie nierzadko pozwala znaleźć szybszą i efektywniejszą metodę na rozwiązanie danego problemu.


10) Dbaj o czystość kodu


Praca programisty polega na nieustannym wracaniu do raz napisanego kodu, jego testowaniu i ciągłej optymalizacji. Wbrew pozorom specyfiką tej pracy nie jest samo pisanie kodu. Tu liczą się również różnego rodzaju działania zespołowe. Z tego też tytułu bardzo ważne jest dbanie o czytelność kodu.

Taka praktyka pozwoli nie tylko zaoszczędzić czas podczas pracy własnej, lecz także pomoże ułatwi rozszyfrowanie stworzonego przez Ciebie kodu przez innego programistę. Dlatego też kodując powinieneś mieć jasną wizję tego, co chcesz osiągnąć.


11) Korzystaj z pseudokodu


Jedną z dobrych praktyk jest używanie pseudokodu. Rezygnując ze ścisłych reguł składniowych na rzecz prostoty i czytelności ułatwiamy sobie zobrazowanie danej problematyki. Kiedy utworzenie pętli przysparza Ci znacznych trudności, a zobrazowanie całego kodu wymaga zbyt dużego zaangażowania, posłuż się zastępczym pseudokodem.

Jeśli nie jesteś pewny rezultatu swoich działań, po prostu rozrysuj sobie wszystko na kartce – wypisz zmienne, rozpisz wiersze. Konstrukcja takiej prowizorycznej pętli pozwoli Ci łatwiej zrozumieć problem.

To Ty dobierasz odpowiednie narzędzia, które pozwolą Ci najlepiej zrozumieć daną problematykę, dzięki czemu masz pewność, że taki zapis będzie dla Ciebie w pełni zrozumiały (a niekoniecznie musi być taki dla innego programisty).


12) Myśl na przód


Aby być wprawionym programistą bez wątpienia trzeba przeżyć "na własnej skórze" wiele trudnych i stresujących sytuacji. Doświadczony programista musi przejść przez wiele różnych sytuacji, napisać wiele linii kodu, popełnić wiele błędów, aby dojść tam gdzie jest, zdobywając przy tym ogrom wiedzy i cennego doświadczenia.

Wprawa przychodzi z czasem. Bez względu jednak na doświadczenie, chcąc być bardziej efektywnym programistą, należy starać się wybiegać myślami wprzód, aby nie musieć dwa razy wracać do tego samego. Mając pewną wizję programu, czy aplikacji, dobrze jest pisać kod w taki sposób, aby nie musieć wielokrotnie nanosić poprawek.

Realizując dany etap projektu warto myśleć już w tym momencie o tym co można by zrobić, aby program był odpowiednio zabezpieczony i opatrzony we właściwe funkcjonalności.


Podsumowanie


Programowanie jest wieloetapowym działaniem, wymagającym nie lada koncentracji, dlatego warto przyjmować postawy umożliwiające efektywniejsze funkcjonowanie. Chcąc być bardziej wydajnym i produktywnym warto próbować wdrożyć w życie wspomniane wskazówki.

Zastosowanie wymienionych praktyk pozwoli Ci nie tylko efektywniej wykonywać swoją pracę, lecz także stopniowo poszerzać swoje umiejętności, czyniąc wykonywaną pracę bardziej satysfakcjonującą, a widząc efekty swoich działań będziesz mógł coraz bardziej pracować nad jakością i efektywnością swoich działań, traktując wspomniane praktyki, nie jako konieczność, lecz jako coś całkowicie naturalnego.

To wszystkie na dzisiaj. Jeżeli taki artykuł Ci się spodobał, to koniecznie dołącz do mojej społecznościdarmowe zapisy, gdzie będziesz również miał dostęp do dodatkowych materiałów i przede wszystkim bonusów. Do zobaczenia w kolejnym artykule.

Poprzedni artykuł - Programista Na Rozmowie Kwalifikacyjnej – Jakie Własne Pytania Zadawać Rekruterom?
Następny artykuł - Jakie Najważniejsze Umiejętności Poza Kodowaniem Powinien Posiadać Dobry Programista?
Autor artykułu:
Kazimierz Szpin
Kazimierz Szpin
Programista C#/.NET. Specjalizuje się w ASP.NET Core, ASP.NET MVC, ASP.NET Web API, Blazor, WPF oraz Windows Forms.
Autor bloga ModestProgrammer.pl
Dodaj komentarz

Wyszukiwarka

© Copyright 2024 modestprogrammer.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Regulamin. Polityka prywatności. Design by Kazimierz Szpin