Blog Dla Młodszych Programistów C#/.NET

22 sierpnia 2018
Tagi: JavaScript
Czym są zmienne? Zmienne występują w różnych językach programowania. Zmienne w javascripcie przed ES6 były tworzone za pomocą słowa kluczowe var, niestety ze słowem var były różne problemy m.in. hoisting i dlatego od ES6 do deklarowania zmiennych zalecane jest używanie słowa kluczowego let. Zmienne są to takie konstrukcje które pozwalają przechowywać dane, które można później użyć za pomocą nazwy. W skrócie można powiedzieć, że zmienne to tak zwane "pudełka" w których możesz przechowywać wartości. Dzięki zmiennym kod jest czytelniejszy, wygodniejszy do pisania, a także bardziej wydajny.

Zmienną można nazwać prawie każdą dowolną nazwą. Jest jednak kilka zasad co do których musisz się stosować przy nazywaniu swoich zmiennych. Nazwa zmiennej nie może zawierać spacji. Nazwą zmiennej nie może być słowo kluczowe (m.in.: if, let, var). Najlepiej nie używać polskich znaków, zalecaną praktyką jest pisanie nazw zmiennych w języku angielskim oraz stosowanie zapisu tak zwanego camelCase, tzn. należy zacząć nazwę zmiennej od małej litery a każdy kolejny wyraz pisać łącznie, ale zaczynając od dużej litery. Czyli np. whiteBox, theMostValuablePlayer. Oczywiście najlepiej stosować nazwy zmiennej tak aby były samoopisujące się, zmienna przechowująca wiek nie powinna nazywać się x, ponieważ nie wiadomo co taka nazwa oznacza, lepiej użyć nazwy age. Musisz pamiętać o tym, że wielkość liter w nazwie zmiennej ma znaczenie. Czyli zmienne firstName oraz FirstName są dwoma różnymi zmiennymi.

W zmiennych można przechowywać typy: number, string, boolean, undefined, null, a ich deklaracja powinna wyglądać w następujący sposób:
let firstName = 'Kazimierz'; //string
let price = 12; //number
let isReady = true; //boolean
let age; //undefined
let nothing = null; //null
Czyli najpierw słowo kluczowe let, następnie nazwa zmiennej, znak przypisania oraz wartość zmiennej i na końcu średnik. Jeżeli do zmiennej nie przypiszesz żadnej wartości, wówczas będzie to wartość undefined.

Zmienne mogą być deklarowane również za pomocą jednego słowa kluczowego let, a następnie nazwy oddzielone tylko przecinkiem:
let firstName = 'Kazimierz', lastName = 'Szpin'; 
Lecz lepszą praktyką jest zapisywanie zmiennych w osobnych liniach:
let firstName = 'Kazimierz';
let lastName = 'Szpin'; 
Przykład użycia zmiennej:
let firstName = 'Kazimierz';
let fullName = firstName + " Szpin";
Operator plus łączy tekst i ten zapis jest równoznaczny zapisowi "Kazimierz" + " Szpin". Wszędzie gdzie użyjesz zmiennej firstName, zostanie wstawione w tym wypadku imię Kazimierz. Możesz w zmiennej przechowywać różne wartości. Oczywiście możesz również zmienić wartość zmiennej np.
let age = 28;
age = 30; 
Od tego momentu wartość zmiennej age wynosić będzie 30. Do zmiennych możesz przypisać dowolną wartość, na przykład taką którą wprowadzi użytkownik.

Zapis:
let name = 'Jan';
Jest równoznaczny takiemu zapisowi:
let name = "Jan";
Jeśli natomiast chciałbyś aby wartość Twojej zmiennej zawierała cudzysłów, musisz wtedy napisać:
let hobby = 'Jan lubi czytać blog "ModestProgrammer.pl"';
Czyli całego string'a tworzysz w apostrofach, a wewnątrz możesz wtedy użyć cudzysłowa. Także, nie ma znaczenia czy będziesz używał apostrofów czy cudzysłowów. Jest to zależne tylko od preferencji programisty, jednak bardziej zalecane w javascripcie jest używanie apostrofów.

Za pomocą słowa kluczowego typeof możesz sprawdzić jakiego typu jest dana zmienna:
typeof 312; //number
typeof firstName; //string
typeof isReady; //boolean
To wszystko co chciałem Ci przekazać w tym artykule. Zapraszam do kolejnego artykułu z serii podstawy programowania w języku JavaScript.

Kolejny artykuł - Stałe w JavaScript.
Autor artykułu:
Kazimierz Szpin
Kazimierz Szpin
Programista C#/.NET. Specjalizuje się w ASP.NET Core, ASP.NET MVC, ASP.NET Web API, Blazor, WPF oraz Windows Forms.
Autor bloga ModestProgrammer.pl
Dodaj komentarz

Wyszukiwarka

© Copyright 2024 modestprogrammer.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Regulamin. Polityka prywatności. Design by Kazimierz Szpin