Blog Dla Młodszych Programistów C#/.NET

23 listopada 2021
Tagi: C#/.NET
Często w swoich aplikacjach będziesz chciał zaimplementować funkcję wysyłki mailowej. W tym artykule pokaże Ci, jak może wyglądać taka przykładowa implementacja w C#. Napiszemy prostą aplikację konsolową do wysyłania maili z własnego konta gmail. Oczywiście taka implementacja będzie wyglądać tak samo w aplikacji webowej, mobilnej, czy desktopowej. Stworzymy takie uniwersalne rozwiązanie, które możesz użyć w dowolnej aplikacji.

Jak Wysyłać E-maile w C#? Prosta Implementacja Wysyłki Mailowej i Konfiguracja Konta Gmail


Projekt EmailSender


Przygotowałem wcześniej prostą aplikację konsolową o nazwie EmailSender.Client stworzoną w .NET 5.

namespace EmailSender.Client
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
    }
  }
}

Możemy w tym projekcie dodać implementacje wysyłki maili, ale dużo lepszym rozwiązaniem będzie stworzenie tej logiki w nowym projekcie, którego będziemy mogli później przenosić i używać w innych naszych projektach.

Także dodam teraz nowy projekt Class Library w .NET 5 o nazwie EmailSender.

Następnie w nowym projekcie dodamy kod wysyłki mailowej w klasie Email.

using System.Net;
using System.Net.Mail;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace EmailSender
{
  public class Email
  {
    private SmtpClient _smtp;
    private MailMessage _mail;

    private string _hostSmtp;
    private bool _enableSsl;
    private int _port;
    private string _senderEmail;
    private string _senderEmailPassword;
    private string _senderName;

    public Email(EmailParams emailParams)
    {
      _hostSmtp = emailParams.HostSmtp;
      _enableSsl = emailParams.EnableSsl;
      _port = emailParams.Port;
      _senderEmail = emailParams.SenderEmail;
      _senderEmailPassword = emailParams.SenderEmailPassword;
      _senderName = emailParams.SenderName;
    }

    public async Task Send(string subject, string body, string to)
    {
      _mail = new MailMessage();
      _mail.From = new MailAddress(_senderEmail, _senderName);
      _mail.To.Add(new MailAddress(to));
      _mail.IsBodyHtml = true;
      _mail.Subject = subject;
      _mail.BodyEncoding = Encoding.UTF8;
      _mail.SubjectEncoding = Encoding.UTF8;
      _mail.Body = body;

      _smtp = new SmtpClient
      {
        Host = _hostSmtp,
        EnableSsl = _enableSsl,
        Port = _port,
        DeliveryMethod = SmtpDeliveryMethod.Network,
        UseDefaultCredentials = false,
        Credentials = new NetworkCredential(_senderEmail, _senderEmailPassword)
      };

      _smtp.SendCompleted += OnSendCompleted;

      await _smtp.SendMailAsync(_mail);
    }

    private void OnSendCompleted(object sender, System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs e)
    {
      _smtp.Dispose();
      _mail.Dispose();
    }
  }
}

Do konstruktora będziemy potrzebowali przekazywać parametry konfiguracyjne, dlatego pomocna będzie do tego klasa EmailParams.

namespace EmailSender
{
  public class EmailParams
  {
    public string HostSmtp { get; set; }
    public bool EnableSsl { get; set; }
    public int Port { get; set; }
    public string SenderEmail { get; set; }
    public string SenderEmailPassword { get; set; }
    public string SenderName { get; set; }
  }
}

Czyli tak może wyglądać cały kod wysyłki e-mail.

Mamy kilka wartości konfiguracyjnych:
 • HostSmtp – adres hosta SMTP,
 • EnableSsl – informacja, czy używamy SSL,
 • Port – port wysyłki email,
 • SenderEmail – email nadawcy,
 • SenderEmailPassword – hasło maila nadawcy,
 • SenderName – nazwa nadawca.
Te parametry moglibyśmy przekazywać osobno do konstruktora, ale dużo lepszym rozwiązaniem przy takiej ilości parametrów jest właśnie stworzenie oddzielnej klasy. Dzięki temu zostanie przekazany tylko 1 parametr i nasz kod będzie bardziej rozszerzalny.

W klasie Email mamy też 1 metodę Send, dzięki której maila będą wysyłane. Potrzebujemy do tego między innymi 1 instancji SmtpClient, a także 1 instancji MailMessage. Do naszej metody przesyłamy 3 parametry. Są to kolejno temat maila, treść maila i email adresata. Wewnątrz metody Send ustawiamy odpowiednie właściwości dla naszych obiektów. Na koniec za pomocą metody SendMailAsync wysyłamy asynchronicznie maila do wybranego adresata. Subskrybujemy także zdarzenie SendCompleted, dzięki czemu obiekty _smtp oraz _mail zostaną odpowiednio zwolnione po wysłanym mailu.

Super, tak może wyglądać implementacja i możemy spróbować wysłać w metodzie głównej main w aplikacji konsolowej. Wcześniej jednak pamiętaj, aby w projekcie Client dodać referencję do nowego projektu EmailSender.

namespace EmailSender.Client
{
  class Program
  {
    static async Task Main(string[] args)
    {
      var emailReceiver = "kazimierz.szpin@modestprogrammer.pl";

      var email = new Email(new EmailParams
      {
        HostSmtp = "smtp.gmail.com",
        Port = 587,
        EnableSsl = true,
        SenderName = "Kazimierz Szpin",
        SenderEmail = "modestprogrammertest@gmail.com",
        SenderEmailPassword = ""
      });

      Console.WriteLine("Wysyłanie e-mail'a...");

      await email.Send(
        "E'mail testowy z aplikacji!", 
        "Wysłano z aplikacji EmailSender.Client!",
        emailReceiver);

      Console.WriteLine("Wysłano e-mail'a...");
    }
  }
}

Będziemy próbować wysłać maila z adresu email: "modestprogrammertest@gmail.com" na adres: "kazimierz.szpin@modestprogrammer.pl". Przed i po wysłaniu maila zostaną wyświetlone w konsoli odpowiednie komunikaty.

Konfiguracja konta gmail


Aby wysłać e-mail, potrzebujemy jeszcze 2 rzeczy. Po pierwsze konta gmail. Zakładam, że już masz takie konto. Jeżeli nie, to koniecznie załóż. Oczywiście, równie dobrze ten kod zadziała, gdy będziesz chciał wysyłać maile z innego serwera, ale ten przykład akurat będzie bazował na gmailu. Do innych dostawców będziesz musiał tylko dostosować te wartości z klasy EmailParams i również wszystko zadziała bez problemu. Także, jeżeli masz już konto gmail, to musisz go jeszcze odpowiednio skonfigurować. Także pokaże Ci teraz, jak to musisz zrobić w gmailu.

Przejdź, proszę najpierw do swojego konta gmail. Kliknij w ustawienia i następnie konto:

Konfiguracja wysyłki e-mail - Etap 1

Po lewej stronie wybierz zakładkę bezpieczeństwo:

Konfiguracja wysyłki e-mail - Etap 2

Weryfikacja dwuetapowa:

Konfiguracja wysyłki e-mail - Etap 3

Rozpocznij:

Konfiguracja wysyłki e-mail - Etap 4

Tutaj zostaniesz poproszony o ponowne logowanie:

Konfiguracja wysyłki e-mail - Etap 5

Jeżeli nie skonfigurowałeś jeszcze swojego telefonu, to tutaj możesz to zrobić. Po wpisaniu swojego numeru telefonu wybraniu SMS i kliknięciu dalej – dostaniesz SMSa na swój telefon.

Konfiguracja wysyłki e-mail - Etap 6

W kolejnym kroku będziesz musiał wpisać ten numer z SMSa do odpowiedniego pola:

Konfiguracja wysyłki e-mail - Etap 7

Następnie kliknij dalej i włącz.

Jeżeli wszystko się udało, to wróć do zakładki bezpieczeństwo.

Konfiguracja wysyłki e-mail - Etap 2

Tym razem kliknij w Hasła do aplikacji:

Konfiguracja wysyłki e-mail - Etap 8

Ponownie się zaloguj.

Kliknij w Wybierz aplikację i wybierz opcję Inna opcja (nazwa własna):

Konfiguracja wysyłki e-mail - Etap 9

Wpisz dowolną nazwę, np. emailsender i kliknij Wygeneruj:

Konfiguracja wysyłki e-mail - Etap 10

W tym miejscu powinno się pojawić wygenerowane hasło na żółtym tle:

Konfiguracja wysyłki e-mail - Etap 11

Teraz wystarczy skopiować to hasło i przypisać do właściwości SenderEmailPassword w metodzie Main.

namespace EmailSender.Client
{
  class Program
  {
    static async Task Main(string[] args)
    {
      var emailReceiver = "kazimierz.szpin@modestprogrammer.pl";

      var email = new Email(new EmailParams
      {
        HostSmtp = "smtp.gmail.com",
        Port = 587,
        EnableSsl = true,
        SenderName = "Kazimierz Szpin",
        SenderEmail = "modestprogrammertest@gmail.com",
        SenderEmailPassword = "muxpvgxitanxzswd"
      });

      Console.WriteLine("Wysyłanie e-mail'a...");

      await email.Send(
        "E'mail testowy z aplikacji!", 
        "Wysłano z aplikacji EmailSender.Client!",
        emailReceiver);

      Console.WriteLine("Wysłano e-mail'a...");
    }
  }
}

Jeżeli wszystko masz prawidłowo, to po uruchomieniu aplikacji powinien zostać wysłany nowy adres e-mail.


PODSUMOWANIE


Jak widzisz, implementacja wysyłki mailowej nie była skomplikowana. Stworzyliśmy całą wysyłkę w osobnej bibliotece (dll), dzięki czemu możemy ją używać również w innym naszych projektach. Tak jak Ci wspomniałem, w naszym przypadku wysyłamy maile z gmaila, ale ten kod również zadziała u innych dostawców.

To wszystko na dzisiaj, do zobaczenia w kolejnym artykule.

Poprzedni artykuł - FluentAssertions – Płynne Assercje w Testach Jednostkowych.
Następny artykuł - Czym Jest Programowanie? 10 Minutowe Wprowadzenie Dla Osób Nietechnicznych.
Autor artykułu:
Kazimierz Szpin
Kazimierz Szpin
Programista C#/.NET. Specjalizuje się w ASP.NET Core, ASP.NET MVC, ASP.NET Web API, Blazor, WPF oraz Windows Forms.
Autor bloga ModestProgrammer.pl
Dodaj komentarz

Wyszukiwarka

© Copyright 2024 modestprogrammer.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Regulamin. Polityka prywatności. Design by Kazimierz Szpin