Blog Dla Młodszych Programistów C#/.NET

17 lutego 2022
Jak w każdej organizacji, również w branży IT występuje pewna hierarchiczność stanowisk i ról w zespole. Zwyczajowo w całej strukturze organizacyjnej firmy wyróżnić można rozmaite role i stanowiska usystematyzowane w pewnej kolejności determinującej występowanie swego rodzaju hierarchii stanowiskowej. To co je między sobą różni to poziom odpowiedzialności, zakres obowiązków, specyfika oraz staż pracy.

Bez względu na zajmowane stanowiska, czy pełnione role, każdy pracownik ma ogromne znaczenie w kontekście działania całej organizacji, ponieważ wpływa na ogólną jakość i wydajność zespołu. W tak zhierarchizowanej strukturze organizacyjnej widać występowanie pewnego rodzaju zależności i powiązań między współdziałającymi ze sobą podmiotami, dzięki czemu można uświadomić sobie naczyniowy charakter tejże organizacji. Zaś występująca hierarchia stanowiskowa pozwala wytyczyć możliwą ścieżkę kariery zawodowej.

Firmy IT są tak rozwiniętą gałęzią rynkową, że w zależności od indywidualnych predyspozycji i posiadanych umiejętności możliwe jest znalezienie właściwej dla siebie roli w zespole developerskim. Wbrew pozorom w branży IT różnorodnych ról, funkcji i możliwych ścieżek zawodowych jest naprawdę wiele.

To od Ciebie zależy, w której z nich będziesz czuł się na tyle dobrze, że zechcesz ją realizować na co dzień. W niniejszym artykule postaram się przybliżyć charakterystykę najważniejszych ról przyjętych zwyczajowo w organizacji IT.

Ścieżka Zawodowa Programisty – Jakie Stanowiska i Role Można Wyróżnić w Firmie Tworzącej Oprogramowanie


Junior Developer (Młodszy Programista)


Junior Developer to jedno z najniższych w hierarchii organizacyjnej IT stanowisk. To właśnie od tego stanowiska młodzi, początkujący programiści rozpoczynają swoją karierę zawodową. Stanowisko Juniorskie stanowi więc początek ścieżki zawodowej programisty. Juniorowi nie stawia się zbyt wygórowanych oczekiwań, najważniejsza jest bowiem chęć rozwoju i wykazywana inicjatywa.

Bez względu na to, czy ukończyłeś studia informatyczne, kurs programowania, czy może jesteś samoukiem, najważniejsze jest posiadać podstawowe umiejętności programistyczne, które z czasem będzie się stopniowo poszerzać. Pierwsze doświadczenie zawodowe Junior rozpoczyna od przyuczenia do codziennych obowiązków pod okiem bardziej doświadczonych developerów. Wdrożenie takiego planu działania pozwala stopniowo osiągać pewną samodzielność i swobodę działania.

Na tym etapie kariery zawodowej dopuszcza się jeszcze możliwość popełniania drobnych błędów. Jest to bowiem okres przystosowania się do zawodu programisty. Jeśli jesteś na początku swojej ścieżki zawodowej i nie wiesz, w jaki sposób zacząć wykorzystywać posiadane umiejętności programistyczne, nabierając przy tym cennego doświadczenia zawodowego, pomyśl o podjęciu zatrudnienia na stanowisku Junior Developera.


Mid Developer (Programista)


Kolejnym w hierarchii organizacyjnej w branży IT jest stanowisko Mid Developera. Aby zostać Mid-em należy posiadać 2-4 letnie doświadczenia w zawodzie. Osoby na tym stanowisku powinny wykazywać się pewną samodzielnością oraz zdolnością współdziałania w zespole. Mid Developerzy bardzo często współuczestniczą w realizacji projektów komercyjnych przy wsparciu bardziej doświadczonych developerów.

Programiści znajdujący się na tym szczeblu zawodowym powinni być w stanie w oparciu o przyjęte cele biznesowe samodzielnie definiować ważne dla siebie oraz całej organizacji priorytety. Mid Developer powinien być w stanie nie tylko skupić się na technicznym aspekcie rozwiązania danego zadania, lecz w głównej mierze na jego problematyce. Od programisty o takim stopniu zaawansowania oczekuje się, że będzie potrafił samodzielnie dobierać odpowiednią do danego problemu technologię i niezbędne narzędzia programistyczne oraz konfigurować środowisko programistyczne niezbędne do codziennej pracy.

Taka osoba powinna także samodzielnie odnajdywać bugi i być w stanie je naprawić. Od Mid-ów oczekuje wykazywania chęci pracy nad sobą, swoimi umiejętnościami oraz bieżącego monitorowania nowinek technologicznych, tak aby stopniowo stawać się coraz bardziej samodzielnym i niezależnym. Jeśli czujesz, że jesteś w stanie na własną rękę realizować powierzone zadania, bez konieczności wsparcia ze strony innych developerów, jesteś już na tyle gotowy, aby móc podjąć pracę na stanowisku Mid Developera.


Senior Developer (Starszy Programista)


Ostatnim w hierarchii pod względem stażu pracy jest stanowisko Senior Developera. Na tym stanowisku zwykle możemy spotkać programistów z wieloletnim doświadczeniem w branży IT. Z racji długoletniej praktyki w zawodzie takie osoby wyróżniają się nieszablonowym spojrzeniem na rozwiązywane problemy oraz >nowatorskimi pomysłami.

Doświadczeni Senior Developerzy do programowania podchodzą w sposób indywidualny - nie traktując go jak samo kodowanie, lecz jak rozwiązywanie za każdym razem innej zagadki, szukając możliwie jak najbardziej optymalnego rozwiązania dla danego problemu. Realizując projekt komercyjny Senior Developer dba, aby dostarczone rozwiązanie było nie tylko zgodne z przyjętymi założeniami projektowymi oraz wymaganiami klienta, lecz przede wszelkim, aby było zabezpieczone przed wystąpieniem nieoczekiwanych błędów, dbając jednocześnie o jakość i przejrzystość kodu.

Posiadana praktyka i zdobyte doświadczenie pozwalają Senior Developerowi nie tylko sprawnie zarządzać realizacją projektu, lecz także i pracą innych programistów. Stanowisko Senior Developera jest wysokim szczeblem w ścieżce zawodowej programisty, dlatego by móc dotrzeć do tego etapu, trzeba przejść naprawdę długą drogę, przeżyć wiele różnych sytuacji i nabyć dużej praktyki i doświadczenia, tak aby być w pełni samodzielnym i niezależnym w codziennej pracy i nie pozwolić się niczemu zaskoczyć.

Takie obycie pozwala nie tylko sprawne dokonywać oceny wydajności kodu, lecz także proponować modyfikacje i udoskonalenia, przyczyniające się do osiągnięcia jak najwyższej jakości wytwarzanego oprogramowania. Ich zadaniem jest również także dbanie o bezpieczeństwo środowiska programistycznego. Na tym stanowisku ważna jest również wielozadaniowość.

Seniorzy bardzo często realizują kilka projektów na raz. Jeśli więc czujesz, że jesteś w pełni samodzielny i niezależny, tak że nic nie może Cię już zaskoczyć i przy tym posiadasz 5-7 letnie doświadczenie w zawodzie, praca na stanowisku Senior Developera będzie dla Ciebie idealną propozycją.


Frontend Developer


Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za to co widzi użytkownik programu lub aplikacji jest Frontend Developer. Wraz z rozwojem technologii jego rola ulegała stopniowemu przeobrażeniu. Jeszcze kilkanaście lat temu głównie tworzono aplikacje desktopowe. Dziś już konieczne jest zapewnienie responsywności stron internetowych oraz aplikacji zarówno na urządzeniach stacjonarnych, jak i mobilnych.

I tu z pomocą przychodzi Frontend Developer. Jego rolą jest zadbanie o graficzny aspekt wytwarzanego oprogramowania. To od niego zależy bowiem ostateczny wygląd programu, czy aplikacji, a więc interfejs, grafika, animacje i widgety. W jego interesie leży więc stworzenie atrakcyjnego wizualnie programu, który będzie sprawnie działał na wszystkich rodzajach urządzeń.

Frontend Developerzy biegle posługują się takimi językami, jak: HTML, CSS oraz JavaScript. W ich codziennej pracy niezbędna jest także znajomość frameworków. To znaczy, znają dobrze przynajmniej jeden z popularnych JavaScriptowych frameworków, takich jak React, Angular lub Vue. Ponadto Frontend Developerzy ściśle współpracują z backend developerami i webmasterami, dbając o kompleksowe tworzenie aplikacji.


Backend Developer


Z kolei programistę odpowiedzialnego za całą, na pozór niewidoczną dla użytkownika otoczkę oprogramowania, a więc wszelkie funkcjonalności wpływające na poprawne działanie programu, bądź aplikacji nazywamy Backend Developerem. Programista pełniący tą rolę zajmuje się tworzeniem silnika programu, jednocześnie dbając o prawidłowe funkcjonowanie serwera, na których postawione jest oprogramowanie, zapewniając użytkownikom nieprzerywalny dostęp do programu.

Backend Developer trzyma również pieczę nad technologią, bezpieczeństwem oprogramowania oraz stałym rozwojem jego środowiska. Rolą Backend Developera jest także zapewnienie odpowiedniej komunikacji strony, lub aplikacji z bazami danymi za pomocą API, przy jednoczesnym zachowaniu integracji danych. Programista specjalizujący się backendzie tworzy ważne funkcjonalności, przyczyniając się do zapewnienia sprawnego funkcjonowania programu, bądź aplikacji.

Prócz działań związanych z tworzeniem i nadzorowaniem oprogramowania, Backend Developer dokonuje także bieżącej analizy i raportowania jakości funkcjonowania oprogramowania, stale optymalizując i poprawiając błędy w kodzie programu, tak aby zapewnić jego bezawaryjne działanie. Jego wszelkie działania następują w ścisłej współpracy z Frontend Developerami.


Fullstack Developer


W zespołach developerskich występują również programiści, który są w stanie samodzielnie zaprojektować od podstaw dobrze funkcjonującą aplikację przy zachowaniu dbałości o funkcjonalność aplikacji, interfejs użytkownika oraz jej oprawę graficzną. Programistę o takim zakresie odpowiedzialności nazywamy Fullstack Developerem.

Z racji tego, że równie dobrze czuje się on w działaniach skoncentrowanych na dbałości o wizualny aspekt wytwarzanego oprogramowania, jak i administrowaniu serwera, łącząc wszystkie te ważne obszary – zarówno z zakresu frontendu, jak i backendu, Fullstack Developera nazywamy wielozadaniowym i samowystarczalnym programistą. Fullstack powinien także czuć się swobodnie w takich działaniach, jak: zarządzanie bazami danych, integracja systemów, tworzenie połączenia z interfejsem API od strony klienta, programowanie od strony klienta oraz zarządzanie systemem kontroli wersji.

Jeśli ktoś ma wszechstronną wiedzę i umiejętności, rola Fullstack Developera z pewnością pozwoli samorealizować się we wszystkich tych obszarach.


Team Leader


Każdy zespół developerski posiada kierownika zespołu, wspierającego zespół w realizacji codziennych zadań. Odpowiednie wsparcie i nadzór nad realizacją projektu pozwala trzymać w ryzach pracę zarówno całego zespołu, jak i poszczególnych jego członków przy jednoczesnym zachowaniu dbałości o właściwy kierunek działań.

Odpowiedzialność właśnie za te kwestie spoczywa na barkach Team Leadera, czyli kierownika, lub menedżera zespołu. Taka osoba stoi na czele zespołu developerskiego, wspierając jego członków w drodze do indywidualnego oraz zespołowego rozwoju. Rolą Team Leadera jest wyznaczenie celów, planowanie działań zespołu, delegowanie obowiązków, nadzorowanie realizacji poszczególnych zadań, motywowanie członków zespołu oraz monitorowanie i raportowanie efektywności zespołu.

Team Leader dba także o atmosferę panującą w zespole, czuwając przy tym, aby zespół działał zgodnie i bezkonfliktowo. Osoba sprawująca rolę Team Leadera musi dbać o wszystkie te kwestie, ponieważ odpowiada w imieniu całego zespołu przed przełożonym.


Tester Oprogramowania


Jedną z ważniejszych ról w zespole IT jest tester oprogramowania. Ta rola nie jest jednak dla każdego. Osoba odpowiedzialna za testowanie musi bowiem potrafić wczuć się w różnego rodzaju sytuacje i okoliczności, aby móc właściwie oceniać zamiary innych developerów i jednocześnie zauważając potrzeby potencjalnych użytkowników tego programu, czy aplikacji.

Tester Oprogramowania analizuje kod pod każdym możliwym aspektem, aby móc znaleźć wszelkie luki w funkcjonalności i zabezpieczeniach oprogramowania. Praca Testera oparta na analizie kodu pod kątem znalezienia możliwie jak największej ilości błędów w programach i aplikacjach wymaga znajomości specjalistycznych narzędzi, umożliwiających sprawne testowanie.

W działaniach testera ważna jest skrupulatność, dokładność oraz zdolność formułowania jasnych i zrozumiałych komunikatów.


Wdrożeniowiec


Specyficzną rolę w zespole pełni Wdrożeniowiec. Osoba na tym stanowisku łączy jednocześnie działania po części programisty, testera, handlowca i analityka. Prócz wiedzy technicznej Wdrożeniowiec powinien mieć także rozwinięte umiejętności interpersonalne, ponieważ odpowiedzialny jest za bezpośredni kontakt z klientem.

W jego kompetencji leży instalacja oprogramowania na serwerze klienta, ustawienie programu według indywidualnych specyfikacji i potrzeb klienta oraz przeszkolenie go z obsługi oprogramowania i przekazanie niezbędnych technicznych formalności. Do codziennych zadań specjalisty ds. Wdrożeń należy także przygotowywanie ofert handlowych, tworzenie dokumentacji technicznej niezbędnej do przeprowadzenia analizy przed wdrożeniowej oraz zapewnienie bieżącego wsparcia klienta w przypadku wystąpienia wszelkich problemów związanych z oprogramowaniem.

Wdrożeniowiec powinien także stale analizować działania konkurencji, aby nadążać nad zmieniającymi się upodobaniami i potrzebami klientów i na bieżąco udoskonalać ofertę handlową.


DevOps Engineer


Pod tajemniczą nazwą DevOps Engineer kryje się osoba odpowiedzialna za rozwój oprogramowania i bieżące utrzymanie infrastruktury niezbędnej do codziennego wsparcia i zabezpieczenia programu lub aplikacji. W codzienność DevOps Engineera wpisują się więc działania developerskie, jak i działania operacyjne. Osoba pracująca na tym stanowisku musi nadążać za rozwojem technologicznym, aby móc stale udoskonalać podległą mu infrastrukturę.

Do codziennych obowiązków DevOps Engineera należy tworzenie potrzebnej infrastruktury, przygotowywanie środowiska programistycznego niezbędnego do codziennej pracy developerów odpowiedzialnych za rozwój oprogramowania, testy i wdrożenie oprogramowania oraz instalację, konfigurację i aktualizację wszelkich narzędzi niezbędnych do ich codziennej pracy. Prócz tego DevOps Engineer odpowiedzialny jest za nadzorowanie pracy nad repozytorium kodu oraz automatyzację reakcji na incydenty, implementację metryk związanych z infrastrukturą i oprogramowaniem oraz bieżące monitorowanie wspomnianej infrastruktury.

DevOps Engineer odpowiada więc jednocześnie za jakość procesów i produktu. Jego rolą jest także zapewnienie właściwej współpracy w zespole, a więc zadbanie o to, aby wszyscy zaangażowani w realizację projektu członkowie mieli świadomość konieczności dbałości o jak najlepszą jakości pracy, mając na uwadze przyjęte cele biznesowe.


Podsumowanie


Jak widać, każda ze wspomnianych ról i stanowisk w branży IT jest równie ważna i potrzebna. Aby organizacja IT mogła sprawnie działać, musi posiadać ekspertów w każdej wspomnianych dziedzin programowania. Warto więc zastanowić się w czym czujesz się dobrze, co jest Twoją mocną stroną i wybrać właściwą dla siebie drogę rozwoju, która pozwoli realizować się w wybranym przez siebie obszarze.

Branża IT daje wiele możliwości. Wystarczy wsłuchać się w siebie, aby móc wybrać właściwą dla siebie drogę zawodową. W pracy programisty ważna jest duża samodzielność i jednocześnie umiejętność współdziałania. Dobra współpraca i umiejętność komunikacji z innymi jest bowiem tak ważną kwestią, która wpływa na jakość i efektywność realizowanych projektów.

Tylko zgrany, dobrze współdziałający zespół developerski jest w stanie efektywnie realizować stawiane każdego dnia zadania w oparciu o przyjęte cele biznesowe, tworząc przy tym wysokiej jakości rozwiązania technologiczne.

To wszystkie na dzisiaj. Jeżeli taki artykuł Ci się spodobał, to koniecznie dołącz do mojej społecznościdarmowe zapisy, gdzie będziesz również miał dostęp do dodatkowych materiałów i przede wszystkim bonusów. Do zobaczenia w kolejnym artykule.

Poprzedni artykuł - Jakie Najważniejsze Umiejętności Poza Kodowaniem Powinien Posiadać Dobry Programista?
Następny artykuł - Nauka w Pracy. Czy Programista Powinien Mieć Czas Na Naukę w Pracy?
Autor artykułu:
Kazimierz Szpin
Kazimierz Szpin
Programista C#/.NET. Specjalizuje się w ASP.NET Core, ASP.NET MVC, ASP.NET Web API, Blazor, WPF oraz Windows Forms.
Autor bloga ModestProgrammer.pl
Dodaj komentarz

Wyszukiwarka

© Copyright 2024 modestprogrammer.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Regulamin. Polityka prywatności. Design by Kazimierz Szpin