Blog Dla Młodszych Programistów C#/.NET

14 lutego 2022
Dobry programista – czyli jaki? Jakie powinien mieć cechy? Czym powinien się charakteryzować? Jakie umiejętności powinien posiadać? Dla młodych, ambitnych specjalistów w dziedzinie IT te pytania wciąż pozostają aktualne.

Wielu z nich chcąc sprostać powszechnie przyjętym standardom, dąży do perfekcji, próbując chociażby w jakimś stopniu spełnić stawiane oczekiwania. Lecz, czy tak naprawdę istnieje skuteczny przepis na sukces w tej branży?

Biorąc pod uwagę złożoność tego stanowiska i niełatwą specyfikę tej pracy, trzeba przyznać, że bycie specjalistą w dziedzinie programowania to nie lada wyzwanie. Praca programisty to wbrew pozorom nie tylko samo kodowanie, lecz także wszelkie działania przygotowawcze związane z zaplanowaniem, a następnie realizacją projektu komercyjnego – od podzielenia zadań pomiędzy poszczególnych członków zespołu wykonawczego, po ustalenie celów, opracowanie poszczególnych etapów działania, aż po nadzór postępów ich realizacji.

Chcąc się w tym wszystkim odnaleźć niezbędne jest posiadanie nie tylko praktycznych umiejętności programistycznych, lecz także ważnych cech interpersonalnych. Aby móc się rozwijać i jednocześnie stawać się coraz lepszym w tym co się robi, stopniowo wspinając się po szczeblach kariery zawodowej, niezbędna jest stała praca własna oraz ciągłe dbanie o rozwój swoich kompetencji i umiejętności, które wspomagają codzienną pracę.

Jedynie świadoma postawa opierająca się na chęci zdobywania kluczowych umiejętności twardych, wspartych umiejętnościami miękkimi pozwala stać się profesjonalistą w tej dziedzinie.

Jakie Najważniejsze Umiejętności Poza Kodowaniem Powinien Posiadać Dobry Programista?


Logiczne myślenie


Tworzenie skomplikowanych składni, pisanie warunków logicznych, budowanie pętli, dokonywanie analiz i wyciąganie celnych wniosków – to wszystko wchodzi w codzienną rutynę programisty. Z tego też powodu dobry programista powinien mieć wrodzone zdolności analityczne, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie pośród niezliczonych linijek kodu, dostrzeganie występujących między nimi zależności oraz podejmowanie trafnych decyzji.

Prawidłowo i logicznie skonstruowany kod nie tylko umożliwia jego sprawne odczytywanie (czy to samodzielnie, czy też przez inne osoby), lecz przede wszystkim zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia nieoczekiwanych błędów w jego działaniu.


Dociekliwość


W zawodzie programisty bardzo ważna jest także dociekliwość i chęć ciągłego zadawania pytań – zarówno sobie, jak i innym. Taka postawa nacechowana otwartością i chęcią poszukiwania przyczyny danego problemu z pewnością przyczynia się do znajdowania wielu zaskakujących, dotąd nieznanych rozwiązań. Bez względu na staż pracy i posiadane doświadczenie zawodowe każdy programista powinien chcieć stale zadawać sobie pytania i szukać na nie odpowiedzi.

Przyjmując konkretną metodę rozwiązania danego problemu dobry programista powinien zastanowić się, czy istnieją może lepsze, bardziej optymalne i szybsze sposoby rozwiązania danej problematyki. Właśnie taka postawa nastawiona na znalezienie nowych, dotąd nieznanych rozwiązań oraz niestandardowych sposobów realizacji danego zagadnienia sprawia, że wciąż powstają nowe, zaskakujące dokonania w dziedzinie IT.


Zaangażowanie


Kolejną istotną cechą dobrego programisty jest pracowitość i zaangażowanie. Właśnie taka postawa sprawia, że codzienne wyzwania nie są dla developera złem koniecznym, lecz możliwością sprawdzenia siebie samego, zweryfikowania swojej wiedzy oraz szansą na znalezienie najlepszego rozwiązania danej problematyki.

Aby móc zrozumieć dany problem i znaleźć jak najbardziej optymalne rozwiązanie, niekiedy niezbędne jest wydłużenie fazy testów i przeprowadzenie bardziej dogłębnej analizy, dlatego w swojej pracy należy być jak najbardziej zaangażowanym, udowadniając tym samym, że jest się jak najlepszym w swoim fachu i dzięki temu wyróżniając pośród innych.


Cierpliwość


Bycie cierpliwym uczy pokory. W codziennej pracy programisty nie zawsze możliwe jest natychmiastowe znalezienie przyczyny danego problemu, dlatego tak ważne jest, aby wytrwale i konsekwentnie szukać sposobu rozwiązania problemu, nie dając się przy tym ponieść negatywnym emocjom, nawet jeśli wymagałoby to poświęcenia większej ilości czasu, aniżeli zaplanowano.

Trzeba mieć świadomość, że nie zawsze każde rozwiązanie, które na pozór wydaje nam się być idealne, musi spotkać się z aprobatą innych. Dlatego ważne jest, aby przyjmować z pokorą wszystko to co się wydarza, a każde wyzwanie traktować jako możliwość poznania dotąd nieznanych zagadnień i zdobycia cennego doświadczenia.


Chęć rozwoju


IT jest tak specyficzną i wymagającą branżą, że w tej dziedzinie niezbędne jest stałe poszerzenie swoich kompetencji i umiejętności oraz dbanie o rozwój intelektualny. Naturalną postawą powinna być więc chęć rozwoju.

Dobry programista powinien dbać o to, aby być na bieżąco ze wszelkimi nowinkami technologicznymi, poznając stale nowe języki programowania, ciekawe funkcjonalności oraz metody rozwiązywania złożonych problemów programistycznych.


Skoncentrowanie na cel


Bez względu na to w jaki aktualnie projekt zaangażowany jest programista, bardzo ważną postawą jest nastawienie na cel. Takie podejście pozwala wytyczyć sobie kierunek działania i skoncentrować się na tym, co w danej chwili jest najważniejsze.

Dzięki takiej postawie możliwe jest nie tylko dbanie o efektywne i terminowe realizowanie codziennych zadań, lecz także sprawne monitorowanie czasu pracy.


Dbałość o szczegóły


Jedną z ważnych praktyk w codziennej pracy programisty jest dbałość o czytelność i przejrzystość kodu. Posiadanie takiego nawyku nie tylko usprawnia pracę własną, lecz także ułatwia odczytanie stworzonego programu innemu developerowi. Zaś stosowanie przyjętych parametrów i wzorców projektowych wpływa na jakość oraz ogólną wartość projektu.


Samodzielność


Mimo, iż duża część projektów programistycznych realizowana jest zespołowo, mogą się zdarzyć także i takie sytuacje, kiedy to niezbędne jest wykonanie jakiegoś szybkiego zadania, przeanalizowanie kodu, czy naniesienie koniecznych poprawek. Choć zwykle na co dzień można liczyć na wsparcie kolegów z zespołu, ważne jest też, aby w takich sytuacjach programista potrafił być samodzielny.

Taka umiejętność z pewnością przyczyni się do wzrostu własnych kompetencji, umiejętności radzenia sobie z różnorodnymi problemami, umożliwiając stopniowy rozwój oraz obycie w różnorodnych sytuacjach.


Umiejętność organizacji pracy własnej


W branży IT wszystko rządzi się swoimi prawami. Programiści często mogą liczyć na pewną swobodę, jeśli chodzi o tryb i godziny pracy, ponieważ tu liczy się przede wszystkim efektywność. Nie ważne czy będziesz pracował z biura, czy zdalnie, w godzinach popołudniowych, czy porannych – najważniejszy jest efekt końcowy Twojej pracy.

Bez względu na to, w jaki sposób dojdziesz do rozwiązania danego zagadnienia, jakiej użyjesz składni, w jakim środowisku będziesz programował – ważne jest, aby program działał sprawnie, optymalnie i był pozbawiony wszelkich błędów funkcjonalnych.

Świadomy programista powinien potrafić więc organizować swoją pracę w taki sposób, aby sprawnie zarządzać czasem i terminarzem projektów, tak aby realizowane zadania były wykonywane zgodnie z założonymi celami.


Pasja w programowaniu


Jedną w ważniejszych rzeczy wpływających na jakość działania jest zadowolenie z wykonywanej pracy. Jeśli ktoś pasjonuje się programowaniem, z przyjemnością będzie chciał się rozwijać, poznawać nowe funkcjonalności i ważne zagadnienia z dziedziny IT, a to będzie miało przełożenie na wykonywaną pracę.

Dlatego tak ważne jest, aby programista lubił to co robi, czyniąc ze swojej pracy nie tylko sposób na życie, lecz także i pasję.


Umiejętność przystosowywania się do zmiennych warunków


Złożoność oraz różnorodność podejmowanych projektów przyczynia się do tego, że programista na co dzień pracuje w bardzo zmiennych warunkach. Takie środowisko pracy nie każdemu odpowiada, ponieważ wymaga dużej elastyczności i otwartości na nowe wyzwania. Każdy projekt wymaga zupełnie czego innego, przynosząc zupełnie odmienne efekty.

Zróżnicowane środowisko pracy, różnorodne funkcjonalności, odmienne języki programowania, niepowtarzalne projekty – wszystko to sprawia, że ta praca każdego dnia jest zupełnie – inna. Aby sprostać tym jakże różnorodnym wyzwaniom, trzeba być gotowym na ciągłą pracę własną, konieczność podnoszenia swoich kompetencji, poznawania nowych rzeczy i niesztampowego myślenia.


Zdolności komunikacyjne


Dużą część codziennej pracy stanowią czynności związane z omawianiem założeń i postępów prac w zespołach developerskich. Ważna jest więc otwartość na innych oraz chęć komunikacji. Efektywne porozumiewanie się w zespole wykonawczym to ważna umiejętność warunkująca w dużej mierze o sukcesie projektu.

Jeśli każdy z członków zespołu ma podobne podejście, możliwe jest stworzenie takiego zespołu, w którym każdy bez ograniczeń będzie chciał dzielić się swymi pomysłami i posiadanym doświadczeniem, wnosząc do zespołu nową jakość i świeże podejście.

Odpowiednie wyartykułowanie swoich spostrzeżeń pozwoli zaś zapobiegać pojawianiu się wszelkich trudności, dając każdemu szansę na bycie wysłuchanym.


Zdolność pracy zespołowej


Realizacja projektów komercyjnej w dużej mierze wymaga podziału obowiązków między członków wchodzących w skład zespołu wykonawczego. Ważna jest więc chęć współdziałania. Coraz częściej odchodzi się od projektów realizowanych w pojedynkę, na rzecz prac dzielonych pomiędzy całe zespoły developerskie, udowadniając istotę pracy grupowej.

Zdolność pracy zespołowej warunkuje o wielu cechach indywidualnych. Praca w zespole uczy słuchania innych, dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami, uwydatniając mocne strony poszczególnych członków zespołu.


Język angielski


Jedną z ważnych umiejętności, przydających się w codziennej pracy programisty są zdolności językowe. Bez względu na to, w jakim języku programujesz, ważna jest swoboda w posługiwaniu się biblioteką danego języka. Aby zrozumieć dany język programowania, należy rozumieć kontekst używania danej składni.

Chcąc zgłębić te zagadnienia, trzeba rozumieć używaną bibliotekę. Sięgając po różnorodne dokumentacje i podręczniki programistyczne, mamy duże prawdopodobieństwo tego, że będą one pisane są w języku angielskim, dlatego warto zadbać o płynność i swobodę w posługiwaniu się obcojęzyczną nomenklaturą techniczną.

Dlatego warto na początek poznać język angielski przynajmniej na podstawowym poziomie, a z czasem rozwijać się jeszcze bardziej w tym zakresie.


Podsumowanie


Tak więc dobry programista powinien posiadać zarówno solidne zaplecze wiedzy technicznej, jak i niezbędne umiejętności miękkie. Podejmując się realizacji zadań i projektów developerskich powinien nie tylko sprawnie pisać kod programu, lecz przede wszystkim odważnie stawiać czoła codziennym wyzwaniom, przyczyniając się do tworzenia funkcjonalnego oprogramowania.

Dobrego programistę cechuje także chęć współdziałania z innymi członkami zespołu developerskiego, klientami oraz przełożonymi, dzięki czemu swoją pracę wykonuje na jak najwyższym poziomie. Bez łączenia wszelkich ważnych kompetencji, umiejętności interpersonalnych oraz wiedzy technicznej nie byłoby możliwe odnajdywanie się w codziennych zadaniach developerskich i realizowanie się w podjętej ścieżce zawodowej.

Świadomy programista zdaje sobie sprawę z potrzeby ciągłej pracy nad sobą oraz polepszania swoich umiejętności, czyniąc jako priorytet rozwój intelektualny. Wiele umiejętności miękkich kształtujemy w sobie przez całe życie, dlatego warto skoncentrować się na pracy własnej, wypracowując w sobie ważne postawy i zachowania, ułatwiające codzienne funkcjonowanie właśnie w tym zawodzie.

To wszystkie na dzisiaj. Jeżeli taki artykuł Ci się spodobał, to koniecznie dołącz do mojej społecznościdarmowe zapisy, gdzie będziesz również miał dostęp do dodatkowych materiałów i przede wszystkim bonusów. Do zobaczenia w kolejnym artykule.

Poprzedni artykuł - 12 Wskazówek Dla Programistów, By Pracować Bardziej Efektywnie
Następny artykuł - Ścieżka Zawodowa Programisty – Jakie Stanowiska i Role Można Wyróżnić w Firmie Tworzącej Oprogramowanie
Autor artykułu:
Kazimierz Szpin
Kazimierz Szpin
Programista C#/.NET. Specjalizuje się w ASP.NET Core, ASP.NET MVC, ASP.NET Web API, Blazor, WPF oraz Windows Forms.
Autor bloga ModestProgrammer.pl
Dodaj komentarz

Wyszukiwarka

© Copyright 2024 modestprogrammer.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Regulamin. Polityka prywatności. Design by Kazimierz Szpin