Blog Dla Młodszych Programistów C#/.NET

Szukanie informacji to pozornie prosta czynność. Dziś każdemu się wydaje, że bez trudu wyszuka potrzebne informacje w sieci. Nie zawsze jednak szukanie informacji, a znalezienie rzetelnych i merytorycznych danych, jest równoznaczne. Żeby znaleźć wartościowe wiadomości nie wystarczy wpisać hasła do ulubionej wyszukiwarki.

Umiejętność Szukania Informacji – Ważna Umiejętność Dobrego Programisty


Dlaczego warto szukać informacji?


Jeszcze do niedawna, większość informacji na konkretny temat można było znaleźć w książkach, czasopismach specjalistycznych i innych opracowaniach naukowych, jednak w przypadku programowania mogło się okazać, że wiedza ujęta w tych materiałach, nie jest już aktualna. To znacznie utrudniało pracę, a także sprawiało, że wyszukiwanie informacji często było bezcelowe. Warto zmienić swoje podejście do wyszukiwania informacji. Obecnie Internet zawiera niemal nieograniczony zasób wiedzy na każdy temat. Dzięki temu można korzystać z wiedzy posiadanej przez specjalistów lub przez osoby działające w tej samej branży.

W większości przypadków pewne problemy pojawiały się też wcześniej u innych osób. Wykorzystując ich doświadczenie, wiedzę lub popełniane przez nich błędy, można szybciej rozwiązać swój problem. Potocznie mówiąc nie trzeba wyważać drzwi, które już są otwarte na oścież. Choć pozornie wydaje się, że do wyszukiwania odpowiedzi w Internecie mogą posuwać się osoby z mniejszym doświadczeniem czy z mniejszą wiedzą, nie jest to prawdą. Niezależnie od posiadanego stażu pracy, programowanie jest dziedziną niezwykle dynamiczną i uzależnioną nie tylko od samej wiedzy osoby wykonującej tej zawód. Nawet najlepiej wyspecjalizowany pracownik z ogromnym doświadczeniem może spotkać się z problemem, którego nigdy wcześniej nie doświadczył.

Można próbować na własną rękę wyszukać błąd i go naprawić, ale można też poszukać rozwiązań, które wcześniej ktoś już przetestował. Niezależnie od doświadczenia, umiejętności i tego, jak dobrym się jest programistą, warto sięgać po pomoc i wsparcie. Nie trzeba zawsze radzić sobie samemu, bo w ostatecznym rozrachunku liczy się efekt i czas, w którym udało się go osiągnąć. Sama droga nie zawsze jest istotna.


Wyszukiwanie informacji jest przydatną umiejętnością


Sama umiejętność wyszukiwania informacji jest niezwykle przydatna. Dzięki niej można oszczędzić czas. Zmagając się z problemem zwykle traci się czas, który jest przeznaczony na wykonanie zadania. Im dłużej wyszukuje się rozwiązania, tym mniej czasu pozostaje na zakończenie projektu. Chcąc optymalizować swoją pracę programista powinien skoncentrować się na wyszukaniu interesującego zagadnienia i odpowiedzi, które się pojawiają. W ten sposób może zyskać dostęp do rozwiązań, które już ktoś wymyślił, które zostały przetestowane. Można też zweryfikować, które możliwości nie przyniosą oczekiwanych rezultatów. Umiejętne wyszukiwanie informacji daje zatem nową perspektywę, przez pryzmat której obserwuje się dany problem. W programowaniu odpowiedzi może być wiele, a większość z nich została już pewnie przez innych specjalistów wymyślona.

To pozyskanie innej perspektywy wydaje się w przypadku programowania najważniejsze. Jest to bowiem dziedzina niezwykle dynamiczna, w której każdy z pracowników ma swoje metody pracy i sposoby na rozwiązywanie problemów. Szukając informacji z konkretnego obszaru można zatem nie tylko odkryć pewne nowości, ale również wyszukać efektywniejszy sposób wykonywania zadań. Choć nie każda informacja może okazać się potrzebna, warto regularnie modyfikować lub monitorować zmiany zachodzące w obszarze programowania.

Wyszukiwanie informacji jest również przydatne, jeśli szuka się lepszego sprzętu, chce się korzystać z nowinek technologicznych lub poznać narzędzia pracy innych programistów. Korzystając z poleceń można nie tylko wybrać rozwiązanie dopasowane do swoich możliwości, ale przede wszystkim uniknąć tych narzędzi, które się w tej pracy nie sprawdzą. Jako, że programista nie wykonuje typowej pracy biurowej, a czas który spędza przed komputerem bywa zdecydowanie dłuższy, rady od innych osób z tej samej branży są o wiele cenniejsze niż tych, którzy pracują przed komputerem kilka godzin dziennie lub korzystają z niego wyłącznie w celach rozrywkowych. Umiejętne odsiewanie informacji sprawia, że bez trudu znajdzie się porady, które są faktycznie przydatne i możliwe do zastosowania celem optymalizacji pracy.


Jak poprawnie szukać informacji?


Podstawą do poprawnego wyszukiwania informacji w Internecie jest stosowanie się do kilku zasad. Choć każdy programista wie, jak to wygląda, warto usystematyzować tę wiedzę i przypomnieć o wszystkich regułach. Nie każda jest bowiem tak oczywista, jak może się wydawać.

Do najważniejszych zasad wyszukiwania wiarygodnych informacji zalicza się zatem:
 • posługiwanie się konkretnymi słowami kluczowymi,
 • wyszukiwanie przy pomocy synonimów i wyrazów bliskoznacznych,
 • nieograniczenie się w szukaniu odpowiedzi wyłącznie do pierwszej strony z wynikami – w zależności od tematu dostaje się informacje lepiej pozycjonowane, a niekoniecznie bardziej wiarygodne,
 • wykorzystanie tricków pozwalających na usprawnienie wyszukiwania w Google (ale i w innych wyszukiwarkach),
 • weryfikowanie adresu strony, autora wpisu i jego poziomu wiedzy (jeśli jest to możliwe),
 • porównywanie z innymi źródłami (tylko, gdy jest to faktycznie możliwe),
 • wyszukiwanie informacji, w których podano źródło, odwołania do literatury specjalistycznej,
 • konfrontowanie opinii i informacje znalezione w sieci z opiniami innych specjalistów, bardziej doświadczonych programistów lub inne weryfikowanie wiedzy.
Są to zasady, które najczęściej się zna, choć nie zawsze się o nich pamięta. W większości przypadków ich przestrzeganie wiąże się z wydłużonym czasem poszukiwań, a na to nie zawsze ma się energię i cierpliwość. Kiedy projekt ma być skończony szybko lub gdy pojawia się przeszkoda, która blokuje dalsze wykonywanie zadania, trudno liczyć na spokój wyszukiwana najlepszych rozwiązań. Poza zasadami obowiązującymi przy wyszukiwaniu informacji, warto również skoncentrować się na realizacji określonych etapów poszukiwania informacji.

Przedstawiają się one następująco:
 • określenie celu zadania, czyli wskazanie tematu, na który poszukuje się informacji,
 • wskazanie elementów, które na dany temat już się wie,
 • określenie, czego się nie wie, jakich wiadomości brakuje, czego się poszukuje,
 • ustalenie, z których źródeł można w danej sytuacji skorzystać i jaka jest ich dostępność,
 • praca ze źródłem – zapoznanie się z wybranymi źródłami i podjęcie decyzji na temat tego, które materiały mogą być przydatne w rozwiązaniu danego zadania,
 • usystematyzowanie zebranych informacji oraz przeprowadzenie selekcji,
 • twórcze wykorzystanie zebranych informacji, wdrożenie ich do swojego projektu,
 • weryfikacja, na ile udało się rozwiązać wybrany problem.
Właściwa selekcja zebranych danych jest wartością nadrzędną. To dzięki niej można znaleźć tylko te informacje, które w danym momencie będą przydatne.


Źródła informacji


W poszukiwaniu informacji kluczowe są źródła. Nie wystarczy ograniczyć się do publikacji na stronach internetowych czy w pismach specjalistycznych (np. Programista). Warto informacji szukać przede wszystkim w dokumentacji opracowanej przez innych specjalistów z branży. Cennym źródłem informacji są też fora internetowe. Można do nich zaliczyć: 4programmers.net, gdzie zadając pytania można uzyskać porady, wskazówki czy informacje od innych programistów. Ciekawym źródłem jest także StackOverflow. Jest to miejsce obowiązkowe dla każdego programisty typu Q&A. Warto wymienić również CodeProject (serwis z artykułami, Q&A oraz z forum). Warto sięgać po opracowania i analizy przygotowywane przez programistów nie tylko z Polski, ale również z całego świata, dzięki czemu pozyskana wiedza będzie bardziej zróżnicowana.

Chcąc uzyskać jak najszerszy zakres informacji warto nie ograniczać się jedynie do swoich ulubionych miejsc. Jeśli pytanie jest trudniejsze lub pojawia się wiele rozwiązań, czy wiele sprzecznych ze sobą informacji, należy je odpowiednio zweryfikować. Warto też ocenić, którzy użytkownicy mają większe doświadczenie w danej kwestii. Choć jest to zadanie trudne, spędzając więcej czasu w danym miejscu będzie można rozpoznać specjalistów.

Korzystając z kilku źródeł wiedzy można mieć większą pewność, że pozyskane informacje faktycznie będą przydatne i będzie można efektywnie je wykorzystać w swojej pracy. Niezależnie od tego, jak bardzo sprawdzone źródła się posiada, z jakich materiałów się korzysta, warto poszerzać zakres poszukiwań, tak by mieć pewność, że zdobyte informacje są rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym. W pracy programisty wydaje się to szczególnie ważne, gdyż łatwiej zweryfikować przyczyny pojawiających się problemów.


Podsumowanie


Rozwinięta i dobrze opanowana zdolność wyszukiwania potrzebnych informacji sprawia, że nie wszystko trzeba znać na pamięć. Czasem wystarczy wiedzieć, gdzie co znaleźć, by przywołać potrzebne informacje. Choć nie zwalnia to z konieczności podnoszenia swoich kwalifikacji i posiadania wiedzy, zdecydowanie ułatwia codzienne wykonywanie obowiązków zawodowych. Dobry programista nie musi wiedzieć wszystkiego. Musi jednak wiedzieć, gdzie wszystko znaleźć.

To wszystkie na dzisiaj. Jeżeli taki artykuł Ci się spodobał, to koniecznie dołącz do mojej społeczności – darmowe zapisy, gdzie będziesz również miał dostęp do dodatkowych materiałów i przede wszystkim bonusów. Do zobaczenia w kolejnym artykule.

Poprzedni artykuł - Programista z Certyfikatem. Czy Posiadanie Certyfikatu Zwiększy Moje Szanse Na Zostanie Programistą?
Autor artykułu:
Kazimierz Szpin
Kazimierz Szpin
Programista C#/.NET. Specjalizuje się w ASP.NET Core, ASP.NET MVC, ASP.NET Web API, Blazor, WPF oraz Windows Forms.
Autor bloga ModestProgrammer.pl
Dodaj komentarz
© Copyright 2024 modestprogrammer.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Regulamin. Polityka prywatności. Design by Kazimierz Szpin