Blog Dla Młodszych Programistów C#/.NET

3 września 2018
Tagi: JavaScript
Tak jak obiecałem, w poprzednim artykule, dzisiaj przedstawię Ci drugą instrukcję warunkową w JavaScript, będzie to instrukcja switch. Podobnie jak robiłem to w artykule poświęconemu instrukcji warunkowej if, rozpocznę od przedstawienia Ci podstawowej struktury, tym razem instrukcji switch:
switch (wyrazenie) {
  case przypadek1:
    instrukcjaGdyPrzypadek1
	break;
  case przypadek2:
    instrukcjaGdyPrzypadek2
	break;
  default:
    instrukcjaGdyBrakDopasowanegoPrzypadku
}
Instrukcja switch przyjmuje dowolne wyrażenie, najczęściej jest to po prostu zmienna. Na podstawie wartości zmiennej następuje dopasowanie do konkretnego przypadku (case). Jeśli wartość zmiennej pasuje do któregoś z przypadków, wtedy wykonywany jest blok kodu zawarty w tym przypadku, a jeżeli nie pasuje do żadnego przypadku, wtedy wywoływany jest kod z instrukcji default (odpowiednik else w instrukcji if). Przypadków (case'ów) może być nieskończenie wiele. Ważne, aby w każdym bloku kodu case (przypadku) umieszczać break'a, dzięki czemu jeżeli wykona się kod z danego przypadku to nastąpi zakończenie instrukcji. Jeżeli zabraknie słowa kluczowego break, to program nie "wyskoczy" z danej instrukcji case i będzie się wykonywał tak długo, aż trafi na innego break'a lub jeśli nie będzie go wcale, to wykona wszystkie kolejne przypadki. Możesz zobaczyć to na przykładzie:
let number = 1; 
switch (number) {
  case 1:
	console.log('1');
  case 2:
	console.log('2');
  case 3:
	console.log('3');
  default:
	console.log('default');
}
Wynikiem powyższego programu będzie:
//1
//2
//3
//default
Poprawny kod powinien wyglądać w taki sposób:
let number = 1; 
switch (number) {
  case 1:
	console.log('1');
	break;
  case 2:
	console.log('2');
	break;
  case 3:
	console.log('3');
	break;
  default:
	console.log('default');
}
Kod, który będzie robił to samo co powyższy switch, można zapisać również za pomocą instrukcji warunkowej if:
let number = 1;
if (number === 1) 
  console.log('1');
else if (number === 2)
  console.log('2');
else if (number === 3)
  console.log('3');
else
  console.log('default');
Kiedy użyć instrukcji switch zamiast if? Instrukcji switch najlepiej użyć zawsze wtedy, gdy mamy więcej możliwych przypadków. Zamiast rozpisywać np. 5 razy if else, to lepszym pomysłem w takiej sytuacji będzie użycie po prostu instrukcji switch.

Myślę, że tyle wystarczy z najważniejszych informacji o instrukcjach warunkowych. W kolejnych artykułach wprowadzę Cię do kolejnego ważnego tematu, który występuje we wszystkich językach programowania, będą to pętle.

To wszystko co chciałem Ci przekazać w tym artykule. Zapraszam Cię do kolejnych artykułów z serii podstaw programowania w języku JavaScript.

Poprzedni artykuł - Instrukcja warunkowa if w JavaScript.
Następny artykuł - Pętle w JavaScript cz. 1.
Autor artykułu:
Kazimierz Szpin
Kazimierz Szpin
Programista C#/.NET. Specjalizuje się w ASP.NET Core, ASP.NET MVC, ASP.NET Web API, Blazor, WPF oraz Windows Forms.
Autor bloga ModestProgrammer.pl
Dodaj komentarz

Wyszukiwarka

© Copyright 2024 modestprogrammer.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Regulamin. Polityka prywatności. Design by Kazimierz Szpin